Meny

Stortinget redder Svalbard globale frøhvelv

- Vi er glade for at Stortinget torsdag 19. april hastebehandler en bevilgning på 100 mill. kroner til Svalbard globale frøhvelv for å sikre det mot inntrenging av vann og for sterk oppvarming. 40 pst av frøet i verdens genbanker er nå deponert for sikkerhetsoppbevaring på Svalbard. Det er ille at dette er nødvendig, men vi må sikre frøhvelet, sier stortingsrepresentantene Heidi Greni og Willfred Nordlund fra Senterpartiet.

Svalbard globale frøhvelv stod ferdig i 2008 og har blitt et prestisjeprosjekt for Norge og Svalbard.  Anlegget er verdenskjent som et symbol på betydningen av å lage frø fra hele verden på et sikkert sted. Frøhvelvet er etablert i permafrost for å skape trygg og langsiktig lagring. Nå er hvelvet truet av vanninntrenging i adkomsttunnelen på grunn av  store nedbørmengder kombinert med den globale oppvarmingen. 

-Situasjonen for frøhvelvet på Svalbard er et tydelig og alvorlig signal til oss om konsekvensene av klimaendringene. Det er ikke mer enn ti år siden etableringen på Svalbard ble sett som sikker på grunn av det kalde klimaet og permafrosten der. Symbolverdien av at vi på Svalbard kunne gi sikre verdens plantemangfold for framtiden i et langtidsperspektiv, ga etableringen stor oppmerksomhet, sier Greni og Nordlund.

Byggingen av ny adkomsttunnel er forutsatt gjennomført i anleggssesongen 2018/2019.  Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 202,95 millioner kroner. Bevilgningen som gjøres av Stortinget nå, vil muliggjøre rast oppstart, men må følges opp med ny bevilgning i neste års statsbudsjett.