Meny

Stortinget sikrer erstatning til pelsdyrbøndene

I dag er det blitt klart at et flertall på Stortinget går inn for å gjøre store forbedringer i erstatningsordningen til pelsdyrbøndene. Det er Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti som står bak enigheten.

- Anstendigheten har seiret i dag. Helt siden forbudet mot hold av pelsdyr ble vedtatt av H, Frp, V og KrF så har Senterpartiet jobbet for å få på plass en skikkelig erstatning. Gang på gang har regjeringen forsøkt å snike seg unna ansvaret. Nå er vi fornøyd med at Stortinget rydder opp, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

geir-pollestad_36433663446_o.jpg
Geir Pollestad er stortingsrepresentant for Rogaland Sp og leder i Stortingets næringskomite

Stortingsflertallet går blant annet inn for:

  • Bedre utmålingsregler som vil gi pelsdyrbøndene høyere erstatning.
  • Flere pelsdyrbønder blir omfattet av ordningen.
  • De som eier pelsdyrhus for utleie blir inkludert i ordningen.
  • Statsforvalteren i Rogaland og Trøndelag skal stå for saksbehandlingen.
  • Erstatningen blir skattefri.
  • Bedre dekning av saksomkostninger
  • Egen ordning for fôrkjøkken og pelserier.

- Senterpartiet har hele tiden vært motstandere av å innføre forbud mot hold av pelsdyr, men når forbudet er en realitet er det skammelig at Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti forsøker å løpe fra regningen. Vi er derfor glade for at flertallet har tatt det moralske ansvaret og sikret en skikkelig erstatningsordning, sier Pollestad.

- Pelsdyrbøndene har blitt behandlet på en helt uakseptabel måte av landbruksministeren og regjeringen. Derfor var det helt nødvendig at Stortingsflertallet nå har sikret en skikkelig erstatningsordning, sier Pollestad.