Meny

Svakt næringsbudsjett

Sist endret: 27 09 2020

Svakt næringsbudsjett, sier leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), i anledning fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Ingen grunn til at Color Line skal få bytte ut 700 norske sjøfolk

Regjeringen har etter press fra Stortinget vurdert om det stemmer at det er negativt for Color Line å være registrert med norsk flagg fremfor dansk. Regjeringens konklusjon er at norsk flagg har bedre vilkår enn dansk flagg. Til tross for dette vil regjeringen at Color Line skal få bytte ut sine sjøfolk på Oslo – Kiel med billig utenlandsk arbeidskraft.

– Dette viser at regjeringen har et selvstendig mål om å bytte ut norske sjøfolk med billig utenlandsk arbeidskraft. I en tid med nedgang i antall norske sjøfolk er dette helt uakseptabelt å godta for Senterpartiet. Senterpartiet mener Stortinget nå må sette foten ned i denne saken – slik at vi hindrer at 700 norske sjøfolk blir satt på land, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Oppdatert jordvernstrategi uten innhold

I tråd med bestilling fra Stortinget har regjeringen levert en oppdatering av jordvernstrategien. Det er en strategi med få nye grep for å få ned omdisponeringen av matjord i Norge.

– På samme måte som da jordvernstrategien ble vedtatt må jobben nå gjøres på Stortinget. Det er ingen vilje fra regjeringens side til å skjerpe inn vernet av matjorda i Norge. Stortinget må konkretisere politikken gjennom å innføre forbud mot opsjonsavtaler, skjerpe fylkesmennene sin rett og plikt til å fremme innsigelser mot nedbygging av matjord og innføre en bestemmelse om vern av matjord, sier Geir Pollestad.

 
Fortsatt høy formueskatt for hoteller

Eiere av hoteller har fått økt formuesskatt siden 2014. Stortinget har vedtatt at det skal innføres tiltak for å redusere formuesskatten. Regjeringen har fortsatt ikke gjennomført dette og skylder på EØS.

– Regjeringen er alt for passive i denne saken. Det handler om viktige arbeidsplasser ikke minst i distriktene. Det er skuffende at regjeringen ikke greier å gjennomføre dette tiltaket som vil være viktig for å sikre arbeidsplasser i reiselivsnæringen, sier Pollestad. 

Uforutsigbar avgiftspolitikk truer fortsatt arbeidsplasser

Til tross for at regjeringen foreslår å kutte deler av den såkalte «sukkeravgiften» velger de å beholde høy avgift på alkoholfrie drikkevarer. På toppen av dette driver regjeringen en aktiv subsidiering av utenlandsk netthandel gjennom at det er fritak for merverdiavgift på varer under 350 kroner.

– Regjeringen er blitt tvunget til å reversere deler av avgiften, men fortsatt er det ingen vilje til å sikre norske handelsbedrifter like konkurransevilkår som utenlandske selskaper.