Meny

Svekkelse av landmakten i Norge

Sist endret: 27 09 2020

Senterpartiets utenriks- og forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, etterlyser større investeringsmidler til Hæren og advarer sterkt mot at Heimevernets budsjett kuttes med 136 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. Ho reagerer på at regjeringen kutter i folk trygghet i en urolig tid og fastslår at Statsbudsjettet er en generell nedprioritering av landmakten i Norge.

- Jeg vil, som både Norges offisersforbund og Befalets fellesorganisasjon har gjort, advare mot at det ikke er satt av nok investeringsmidler til Hæren og at satsing på artilleri ikke er nevnt. Det trengs store investeringer i Hæren de neste årene, og Senterpartiet vil nå jobbe beinhardt for å øke investeringene til Hæren, sier Navarsete.

- Heimevernet er en av de store taperne i statsbudsjettet for 2018. I en tid der vi opplever flere terrorangrep, krig i Europa og hyppigere naturkatastrofer, er det svært uklokt å kutte i beredskapen og sikkerheten i Norge. Mens land over hele Europa nå styrker sitt Heimevern, kutter vi nå i vårt eget. Statsbudsjettet for 2018 markerer et stort og svært alvorlig feilgrep, fastslår Navarsete.

Navarsete påpeker at regjeringen i valget lovet å styrke Forsvaret og beredskapen i Norge.

- Lovnaden om styrket beredskap gikk raskt ut på dato. Ønsket om å sentralisere beredskapen i Norge er så sterk at man velger å kutte i den eneste delen av Forsvaret som er til stede over hele landet. Både Hæren og Heimevernet må styrkes, ikke svekkes, sier Navarsete.