Meny

Svekket beredskap med DAB

Sist endret: 27 09 2020

Er beredskapen blit svekket av at DAB har tatt over for FM? Ja, mener Senterpartiet som ønsker å gjenopprette P1 på FM-båndet. Torsdag 25. oktober fremmer stortingsrepresentant for Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, en interpellasjon i Stortinget om beredskap og DAB.

- I beredskapssammenheng har NRK et oppdrag med å nå ut til befolkningen, og radio er et av de viktigste verktøyene for å sende ut beredskapsmeldinger. Dalende lyttertall etter overgangen til DAB og det at Forsvaret og våre allierte benytter samme frekvensområde som norsk riksdekkende radio, gjør at vi mener det vil være klokt å gjenopprette P1 på FM-båndet, sier Sem-Jacobsen.Senterpartirepresentanten peker på flere oppslag i media om at mellom annet NATO-øvelsen, Trident Juncture, kan slå ut DAB-nettet. I følge Aftenposten har dette også skjedd tidligere under NATO-øvelsen Dynamic Guard utenfor Bergen i februar.

- Når en planlagt øvelse kan slå ut DAB-nettet, tenk bare hvordan det vil kunne bli i en reell krigssituasjon! Dersom forsvaret overtar DAB-nettet og den sivile radioen blir stille har vi et kjempeproblem med å nå ut med kritisk informasjon til innbyggerne våre, sier Sem-Jacobsen.

I Sverige ble nettopp svekkelse av beredskapen brukt som et argument mot å slukke FM-nettet, og det endte med at svenskene beholdt FM. Det svenske forsvaret var med på å ta den beslutningen. I et svar på spørsmål fra Senterpartiet bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i dag at det norske forsvaret til forskjell fra det svenske faktisk ikke har vært med på noe nivå i beslutningsprosessen om å slukke FM-nettet.

- Jeg syns både regjering og Storting har tatt overraskende lett på beredskapsproblematikken i denne saken og det skuffer meg at SP ikke fikk gehør da vi i 2016 foreslo å utsette slukkingen til beredskapen var god nok og at nok følk hørte på DAB. I den norske bilparken er det fortsatt bare halvparten som har DAB. Vi vet også at Norge i første halvår i år var helt uten en signert beredskapsavtale mellom NRK og Lokalradioforbundet som sikret at P1s beredskapsmeldinger kunne sendes på lokalradioene som fremdeles bruker FM-nettet, sier Sem Jacobsen.

- Det er mye klabb og babb om DAB fra regjeringens side, i alle fall når det gjelder beredskap. Men når det handler om beredskapen til innbyggerne våre kan ikke Senterpartiet sitte stille og se det skje. Derfor ønsker vi å gjenopprette P1 på det analoge FM-båndet, avslutter Sem Jacobsen.

For mer om interpellasjonen: