Meny

Sykehusplanen til Høie er bare svada

Helseminister Høie har i dag lagt frem Nasjonal helse- og sykehusplan. Den var varslet skulle omhandle psykisk helsevern, samhandling og akuttmedisin samt prehospitale tjenester. Planen fra Høie er virkelighetsfjern og er dessverre ingen plan som er egnet til å styre nasjonal helse- og omsorgstjeneste mener Senterpartiet.

– Den er overflatisk og utsetter de fleste av utfordringene enten til helseforetakene og kommunene selv, eller til videre utredninger.  Planen er oppsiktsvekkende dårlig for et felt som skriker etter ny politikk og bedre prioriteringer, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

Senterpartiet mener planen er mangelfull når det gjelder psykisk helsevern. Den delen av planen konkluderer med at det som har med kapasitet å gjøre, må utredes mere.

– Planen tar ikke inn over seg det store utfordringene som i dag finnes i psykisk helsevern, eller kommer med forslag til hvordan dette skal løses. For eksempel er halvpartene av sykehussengene forsvunnet siste 20 år, og korridorpasienter og avviste pasienter er et stort problem. Det er også problemer i sikkerhetspsykiatrien, fortsetter Toppe.

Planen lanserer etablering av 19 helsefellesskap som lønningen på de store samarbeidsproblemene. Det er for lettvint mener Senterpartiet.

– Dette er ikke et tydelig grep og endrer ikke på det som er selve hovedutfordringen, nemlig underfinansierte sykehus og manglende styrking av kommunehelsetjeneste og fastlegeordningen. Dette gjør at ytterligere nedbygging av sengekapasitet og praksisen med tidlig utskriving av syke pasienter fra sykehus kommer dessverre til å fortsette, sier stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

Hun viser til at planen bare gjentar allerede praksis på samarbeid.

– Det er allerede lovpålagt med samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak, det nye grepet er ingen garanti for at kommuner skal få bestemme mere. Det er bare spill for galleriet, sier Toppe.

Høie sitt forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan skulle også omhandle prehospitale tjenester. Senterpartiet mener planen på dette området også er uakseptabelt svakt.

– Det har de siste årene vært store problemer på ambulanseområdet, både i luft, båt og med biltjenesten. Følgetjenesten for fødende har også fått slakt. Planen kommer ikke med noen konkrete tiltak utover en formaning om samarbeid. Dette holder ikke fra regjeringen og statsråden, fortsetter Kjersti Toppe.