Meny

Ta vare på fortida

Sist endret: 27 09 2020

Nylige funn av en av middelalderens hovedgater i Gamlebyen i Oslo viser oss høymiddelalderens Oslo i rivende utvikling, i tett kontakt med omverdenen, bygd ut av bevisste aktører med både nasjonale funksjoner og sterk lokal forankring.
– Det er et Oslo som innbyggerne i dag kan kjenne seg igjen i og identifisere seg med, sier kulturpolitisk talsperson for Senterpartiet, stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen.

I følge Sem-Jacobsen og Oslo Senterparti er utgravningene særdeles viktige.
De bidrar til mer kunnskap om Oslos egen historie, men også om tidlig byutvikling i Norge, om vanlige folks liv i middelalderen, og byens og innbyggernes rolle i Norges og Nordens historie. Oslo ble utviklet med utgangspunkt i tilgang til sjøen og satsing på sjøgående transport. Det er minst like viktig i dag som for 800 år siden

– Kunnskap og formidling om middelalder-Oslo er viktige verktøy for å styrke den lokale identiteten og for å inspirere dem som bor i Oslo og vil utvikle byen videre. Konservering og bevaring av de fysiske funnene vil gi oslofolk og besøkende en unik mulighet til å gå på, lukte på og ta på middelalderen. Det vil gi grunnlag for mer forskning, flere turister og nye arbeidsplasser i framtida, sier Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem- Jacobsen.

Byantikvaren i Oslo og Fortidsminneforeningen er bestyrtet over at den brolegningen fra Bispeallmenningen som er avdekket i samband med utgravningene ved Follobanen, skal destrueres. 

– Jeg deler deres bekymring. Her må klima- og miljøministeren gripe inn raskt så vi ikke risikerer uopprettelige skader på objekter som i framtida kan spille en vesentlig rolle i vår opplevelse av Oslos historier, mener Sem-Jacbosen.  

– Funnene fra middelalderen er verdifulle og det bør raskt vurderes hvordan hele eller deler av brolegningen skal tas vare på, fortsetter Sem- Jacbosen.

Oslo Senterparti støtter oppunder Sem-Jacobsens uttalelser, og viser blant annet til foreningen for Middelalder- Oslos forslag til nye tiltak, som inkluderer et program for skilting og gjenskaping av deler av middelalderens havnemiljø ved vannspeilet. 

– Vi er spesielt fascinerte av forslaget om å utnytte flere ledige husgavler i Gamlebyen til store historieriktige veggmalerier som kan vise livet i Oslos første bysamfunn. Byrådet bør snarlig ta initiativ til samarbeid med gårdeierne og lokalt næringsliv om dette, avslutter fylkesleder Bjørg Sandkjær.