Meny
Bli medlem

Ta vare på fortida

Sist endret: 27.09.2020 #Oslo#Telemark

Nylige funn av en av middelalderens hovedgater i Gamlebyen i Oslo viser oss høymiddelalderens Oslo i rivende utvikling, i tett kontakt med omverdenen, bygd ut av bevisste aktører med både nasjonale funksjoner og sterk lokal forankring.
– Det er et Oslo som innbyggerne i dag kan kjenne seg igjen i og identifisere seg med, sier kulturpolitisk talsperson for Senterpartiet, stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen.

I følge Sem-Jacobsen og Oslo Senterparti er utgravningene særdeles viktige.
De bidrar til mer kunnskap om Oslos egen historie, men også om tidlig byutvikling i Norge, om vanlige folks liv i middelalderen, og byens og innbyggernes rolle i Norges og Nordens historie. Oslo ble utviklet med utgangspunkt i tilgang til sjøen og satsing på sjøgående transport. Det er minst like viktig i dag som for 800 år siden

– Kunnskap og formidling om middelalder-Oslo er viktige verktøy for å styrke den lokale identiteten og for å inspirere dem som bor i Oslo og vil utvikle byen videre. Konservering og bevaring av de fysiske funnene vil gi oslofolk og besøkende en unik mulighet til å gå på, lukte på og ta på middelalderen. Det vil gi grunnlag for mer forskning, flere turister og nye arbeidsplasser i framtida, sier Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem- Jacobsen.

Byantikvaren i Oslo og Fortidsminneforeningen er bestyrtet over at den brolegningen fra Bispeallmenningen som er avdekket i samband med utgravningene ved Follobanen, skal destrueres. 

– Jeg deler deres bekymring. Her må klima- og miljøministeren gripe inn raskt så vi ikke risikerer uopprettelige skader på objekter som i framtida kan spille en vesentlig rolle i vår opplevelse av Oslos historier, mener Sem-Jacbosen.  

– Funnene fra middelalderen er verdifulle og det bør raskt vurderes hvordan hele eller deler av brolegningen skal tas vare på, fortsetter Sem- Jacbosen.

Oslo Senterparti støtter oppunder Sem-Jacobsens uttalelser, og viser blant annet til foreningen for Middelalder- Oslos forslag til nye tiltak, som inkluderer et program for skilting og gjenskaping av deler av middelalderens havnemiljø ved vannspeilet. 

– Vi er spesielt fascinerte av forslaget om å utnytte flere ledige husgavler i Gamlebyen til store historieriktige veggmalerier som kan vise livet i Oslos første bysamfunn. Byrådet bør snarlig ta initiativ til samarbeid med gårdeierne og lokalt næringsliv om dette, avslutter fylkesleder Bjørg Sandkjær.  

Denne artikkelen ble først publisert 24.04.2018

Relaterte personer

Åslaug Sem-Jacobsen

Stortingsrepresentant (Telemark)
• Medlem i Familie- og kulturkomiteen

Rådgiver: Aisha Naz Bhatti, [email protected], tlf: 945 32 215
Telefon: 23 31 33 98 Les mer