Meny

Taxfreeordningen og Vinmonopolet

Sist endret: 27 09 2020

Berit Hemmingsen, tillitsvalgt Parat, Tromsø lufthavn går i et leserinnlegg til angrep på Senterpartiet og forslaget om å la Vinmonopolet overta drift av taxfreesalget på Avinors flyplasser. Hun er skremt over at Senterpartiet står bak et slikt forslag, og hevder at forslaget aller mest truer flyplasser i nettopp distrikts- Norge. Jeg vil berolige Hemmingsen og Parat om at Senterpartiet aldri ville ha fremmet et forslag som ville true flyplasser i distrikts-Norge.

- av Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Senterpartiet

Mye av leserinnlegget til Hemmingsen går ut på å forsvare taxfree-ordningen som sådan.  Det er mange som stiller spørsmålstegn ved at vi i rike Norge må finansiere viktig samfunnsinfrastruktur og drift av småflyplasser ved å selge billig alkohol og tobakk til utenlandsreisende. Men forslaget til Senterpartiet går likevel ikke ut på å avvikle denne ordningen. Forslaget vårt handler om å la Vinmonopolet stå for driften.

I følge Vinmonopolet selv og en utredning til Stortinget som regjeringen fremmet i statsbudsjettet for 2017, er det ingen praktiske, EØS- rettslige eller økonomiske forhold som tilsier at Vinmonopolet ikke kan overta taxfree- salget av alkohol, både ved avgang og ankomst. Vinmonopolet sier at de skal kunne tilby minst like gode handleopplevelser på flyplassene som dagens butikker tilbyr. De skal kunne ha samme åpningstider, tilsvarende prisnivå og felles kasse for ulike produkter.

Parat og Hemmingsen skremmer med at dette betyr milliardtap i leieinntekter til Avinor og staten, og at fremtidens lufthavnstruktur vil bli avhengig av årlige budsjettkamper på Stortinget. Dette er argumentasjon tatt ut av løse luften. Hadde man foreslått å avvikle taxfree-ordningen hadde Parat hatt rett i sin argumentasjon. Men det er ikke det forslaget vårt omhandler. Vinmonopolet vurderer dagens leiekontrakter slik at dersom Vinmonopolet fra 2022 får overta med samme betingelser, kan statens inntekter opprettholdes eller økes slik at finansiering av regionale lufthavner sikres. 

I dag er Vinmonopolet under sterkt press av et økende taxfreesalg. Det kommer til dels av flere utenlandsreisende, men også av en politisk bestemt utviding av taxfreekvotene for alkohol. Vinmonopolet har i dag unntak fra EU-regelverket om fri konkurranse. Men det er problematisk etter EØS-retten dersom taxfreesalget fortsetter å utgjøre en økende andel av den totale alkoholomsetningen i Norge. Senterpartiet vil styrke Vinmonopolets stilling, fordi det i dag har en viktig samfunnsrolle i Norge og er et av de aller viktigste alkoholpolitiske virkemidlene vi har. 

I dag er det selskapet Travel Retail Norge som har avtale med Avinor om taxfreesalget.  Aksjeselskapet eies av Norse-Trade AS og det tyske familieselskapet Gebr.Heinemann.  Mye av overskuddet fra taxfreesalget  havner i dag altså hos tysk storkapital. Om Vinmonopolet overtar salget, beholder vi pengene i Norge og overskuddet kan brukes til samfunnsnyttige formål. Til å drifte småflyplasser som tidligere, og til å styrke Vinmonopolordningen.