Meny

Tid for tiltak som virker

Sist endret: 27 09 2020

– Regjeringen kunne enkelt fått på plass et CO2-fond for næringstransporten som ville bidratt til store kutt raskt, sier Ole André Myhrvold (Sp) i Stortingets energi- og miljøkomité.

Myhrvold mener regjeringen svikter i arbeidet med en raskere grønn omstilling. Samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram, la FNs klimapanel fram en rapport som viser at verden har store utfordringer med å nå målet om at vi ikke skal ha en temperaturstigning over 1,5 grader. Myhrvold er derfor kritisk til at et av de mest konkrete tiltakene som kan gi raske utslippskutt glimrer med sitt fravær, nemlig et CO2-fond for næringstransporten.

– Det er de store klimatiltakene som virker, et CO2-fond er et eksempel på et slikt tiltak, sier Ole André Myhrvold.  

Næringslivet er selv utålmodige etter å komme i gang, men regjeringen har signalisert at de vil ha en løsning hvor staten, via ENOVA, administrerer et slikt fondet. Dette innebærer en avvisning av næringslivets initiativ til å etablere en miljøavtale etter modell fra NOx-fondet og administrere det selv. Dette er ingen god måte å sette i gang et så viktig arbeid på. 

– Allerede ved statsbudsjettet i 2017 ble det vedtatt å etablere et CO₂-fond, men fortsatt er det hverken bevilget midler eller gitt uttrykk for at dette er en satsing som kommer i gang i nær fremtid. Dette er for svakt, og viser ingen handlingsvilje – eller evne – til å gjøre en jobb på de store og konkrete tiltakene. I stedet er klimaministeren i dag mest opptatt av å kutte inntaket av kjøtt hos norske forbrukere, og oppfordrer til mindre matsvinn. Gode tiltak, men ikke i nærheten av å være politikk for betydelige klimakutt og virker ærlig talt ganske tafatt, sier Myhrvold.