Meny

Til legen med Über?

Sist endret: 27 09 2020
Av Siv Mossleth, Senterpartiets transportpolitiske talsperson

Delingsøkonomi er i vinden som aldri før. Über og tilsvarende selskap som organiserer pirattaxi prøver å bli stuerene ved å friste folk flest med billigere kjøring hjem fra fest. Økt konkurranse blir fremhevet som det eneste saliggjørende for å få ned taxiprisene. Taxitilbudet i Norge er en del av kollektivtransporten. For å få lov til å kjøre taxi må man innfri en rekke krav som sikrer et tilbud til alle, alltid. En innehaver av taxiløyve har kjøreplikt, noe som betyr at han har plikt til å være tilgjengelig døgnet rundt.

Dette er samfunnsoppdraget: du får lov til å kjøre, men da skal du vere tilgjengelig hele tiden. For at det skal vere mulig å leve av taxikjøring, og å ha det som yrke er det noe som heter behovsprøving. Det betyr at ikke alle kan få løyve. I et gitt område skal det vurderes hvor mange taxier som er et passlig nivå for å ivareta behovet for de reisende, altså minst mulig ventetid opp mot for mange taxier som betyr mindre kjøring og dårligere lønnsomhet for de som kjører. EU har nå sagt at dette bryter med rettigheten om fri etablering, noe vi i Senterpartiet er enig i. Men vi er uenig i at det er til samfunnets beste å ha fri etablering. For dersom taxiene ikke skal ha kjøreplikt, hvordan kan du da vite at du eller bestemor rekker legetimen eller avtalen på sykehuset når svaret fra taxien er at der vil jeg ikke kjøre i dag?

Hvem vil dessuten satse på å investere i biler og annet utstyr dersom en ikke kan leve av det? Taxien er kollektivtilbudet som er overalt og som alltid er tilgjengelig. Det er en styrke piratkjøring satt i system aldri kan konkurrere mot.

En annen ting er definisjonen av delingsøkonomi. Teorien er at har du for mye av noe så skal det deles til alles beste, noe som er fornuftig. Men å utføre et arbeid, som er noe man gjør om man kjører for andre, må fortsatt defineres som arbeid. Hvor skal vi ellers sette grensen? Hvordan skal man skille dette fra snekkeren som på fritiden vil snekre uten å betale MVA og skatt? Dette må regjeringen svare på når de nå i september skal legge frem sitt forslag til endring i yrkestransportloven. Vi venter i spenning, men Senterpartiet har en klar forventning om at alle fortsatt skal kunne stole på taxien, at en skal kunne ta taxi overalt og at en fortsatt skal kunne leve av å kjøre taxi!