Meny

Tiltak for å fremme sjølforsyningsgraden

Per Olaf Lundteigen spør den nye landbruks- og matministeren Bård Hoksrud om hvilke tiltak statsråden vil fremme for å styrke sjølforsyningsgraden, fra årets mellom 30 og 35 pst?

Per Olaf Lundteigen har levert inn følgende spørretimespørsmål til den nye statsråden i landbruks- og matdepartementet:

Årets tørke fører til at sjølforsyningsgraden av jordbruksmat anslås å bli mellom 30 og 35 pst. Dette er i særklasse lavt i Europa og gir ikke trygghet for den norske befolkningen i en urolig verden. Svekkelsen av jordbrukets samfunnsoppdrag er et resultat av stadig mindre jordbruksareal i drift og dramatiske klimaendringer. Samla import av matkorn og fôrkorn øker. Nå blir importen mer enn doblet. Dette er i konflikt med jordbrukets samfunnsoppdrag. Hvilke tiltak vil statsråden fremme for å styrke sjølforsyningsgraden?

 

Spørsmålet blir publisert på Stortingets hjemmesider:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/