Meny

Trodde helseministeren ville sette fødende kvinner og babyer først

Sp om ny sykehusstruktur i Helgelandssykehuset.

Senterpartiet stilte onsdag helseminister Bent Høie flere spørsmål om prosessen i om ny sykehusstruktur i Helgelandssykehuset. Høie nektet å ta stilling til både reiseavstand for fødende, varslinger mot selve prosessen eller om mangler ved mandatet om utredning av to fullverdige store akuttsykehus.

– Jeg trodde helseminister Høie ville sette fødende kvinner og babyer først, og ta ansvar for å følge Stortingets vedtak om å sette foten ned for flere nedleggelser av fødeavdelinger. Det gjør han ikke, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp).

– Lederen av jordmorforbundet sier det er fysisk umulig å gi fødselsomsorg i bil der alle er fastspent, og at dødsrisikoen er tre ganger høyere ved fødsler som skjer andre steder enn på fødselsinstitusjoner, legger Mossleth til.

Hennes partikollega Kjersti Toppe mener helseministeren gjør alt han kan for å fraskrive seg ansvaret.

– Helseministeren fraskriver seg ansvaret. Det er helseministeren som har det overordnede ansvaret for at prosesser som foregår i landets sykehus skjer på en tillitsvekkende måte. Når han ikke vil gripe inn og ta ansvar for at prosessen kommer på rett kjøl, er det ansvarsfraskrivelse, sier Kjersti Toppe, som helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

Toppe mener dette igjen viser at helseforetaksmodellen ikke er egnet til å styre et så viktig velferdsområde.

– Det var klargjørende, men oppsiktsvekkende,  at vi har en helseminister som sitter stille i båten og kun referer hva helseforetaksledelsen mener, og som ikke vil ta stilling selv. At Høie uttaler at regjeringen ikke har bestemt seg for plassering eller struktur, hjelper fint lite når de med åpne øyne tillater en utredningsprosess som alle forstår er forutbestemt med hensyn til konklusjoner,  sier Toppe.