Meny
- Fra 1. januar 2021 har ikke regjeringen noen planer om tiltak for reiselivsnæringen

Vanskelige tider i skyggen av Bent og Ernas håndvask

Jeg har med dette innlegget lyst å ta opp tre saker som bekymrer meg om den høye ledigheten, skriver Geir Pollestad.

- av Geir Pollestad, Stortingsrepresentant for Senterpartiet

For det første at over 100 000 i Norge er registrert som arbeidsledige i Norge. Tar vi med de som er delvis ledige eller går på tiltak er det nær 200 000 som er rammet. 

For det andre at mange næringer som for eksempel verft, reiseliv og transport går en blytung vinter i møte.

Min tredje og største bekymring er at det er alt for lite oppmerksomhet om den høye ledigheten og den usikkerheten i deler av næringslivet. Den politiske debatten handler om håndvask, meteren og antallet folk i private sammenkomster.

Bak hvert tall i ledighetsstatistikken ligger det en et menneske eller en familie som har det vanskelig. Hvorfor får dette så lite oppmerksomhet?

En av årsakene kan være at de som definerer den rikspolitiske debatten ser ikke denne hverdagen. Ansatte i kommunikasjonsbransjen og tenketanker arrangerer og deltar i webinarer frå morgen til kveld. Landets enorme mengder med USA-eksperter har det travlere enn på lenge. Ledere i offentlig sektor har hatt tid til både coaching og interne planleggingsmøter.

Virkeligheten er en annen for mange rundt om i landet: Hoteller står tomme. Færre trenger nye skip. Det er knapt folk i taxikøen. Det er ingen som kommer for å se på nordlyset. Dette er bare noen eksempler på at Korona-krisen for mange handler om så mye mer enn munnbind på bussen.

Et klart eksempel på at regjeringen ikke har forstått eller ikke vil se hva som skjer rundt omkring i Norge er at de fra 1. januar 2021 ikke har noen planer om tiltak for reiselivsnæringen og regjeringen dobler i tillegg momsen for reiselivet. Næringsminister Iselin Nybø ber næringen slutte å snakke om krise. Turistene kommer ikke til å være tilbake på første nyttårsdag. Derfor vil Senterpartiet ha tiltak for reiselivsnæringen og derfor så går vi mot å doble momsen for reiselivet.

En annen næring som har mye mørke skyer i horisonten er den maritime næringen. I denne situasjonen er regjeringens svar å gjøre det dyrere for verftene å ansette norske sjøfolk. Det er vanskelig å forstå hva som får regjeringen til å foreslå noe slikt midt i den vanskelige tiden som den maritime næringen står i.

Senterpartiet mener også at den usikre tiden store deler av næringslivet nå er inne i må brukes til å styrke den norske arbeidslivspolitikken. Samarbeidet mellom stat, arbeidere og bedrifter må bedres. Det må føres en politikk for å bygge opp under faste ansettelser og styrke arbeidstakernes rettigheter. 

Senterpartiet er svært bekymret for den høye arbeidsledigheten. Vi mener derfor det er for tidlig å ta bort korona-tiltakene. Jeg mener at regjeringen er for ensidig opptatt av å ha den politiske oppmerksomheten på håndvask og avstand. Det er viktig med smitteverntiltak og det er det bred politisk enighet om. Problemet er bare at vi ikke kan leve av å vaske hendene våre.