Meny
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum: - NorthConnect kan øke strømprisen i Norge

Vedum advarer mot økte strømpriser

Det har de siste årene vært stor debatt og motstand mot den planlagte utenlandskabelen NorthConnect som vil gi høyere strømpris i Norge. Selv om det ble hevdet av Aps ledelse at avtalen mellom Høyre- og Frp-regjeringen og Arbeiderpartiet ville stanse kabelen, fastslår regjeringen nå gjennom sitt høringsbrev til ny energilov at kabelen likevel kan bygges. Dette får Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til å reagere sterkt.

 

Denne kabelen vil gi høyere strømregninger, både for norske familier og norsk industri. Senterpartiet vil ikke sende mer strøm ut av landet, men tvert imot bruke strømmen vi eier i fellesskap til å skape gode liv for vanlige folk og bygge mer norsk industri, forteller Vedum

NVE har anslått at NorthConnect kan øke strømprisen i Norge med opptil 3 øre per kilowatt time. For Norge vil dette bety at de samlede strømutgiftene øker med 4,2 milliarder kroner hvert år i 40 år. For Senterpartiet er det totalt uakseptabelt å bygge en slik kabel! sier Vedum.

Vedum viser til at NorthConnect kabelen var en del av debatten om EUs energibyrå i 2018.

Høyre- og Frp-regjeringen overførte, med støtte fra Arbeiderpartiet, makt til EU over viktige deler norsk energipolitikk til EU. Dette ble gjort med simpelt flertall i Stortinget, noe jusprofessor Eivind Smith pekte på at var en grunnlovsstridig prosess. Allerede da ga Frp og Arbeiderpartiet inntrykk av at kabelen ikke ville bli bygd. Dette viser seg nå å være en bløff! fastslår Vedum.

Her er lenke til regjeringens høringsbrev der den skriver at «Det foreslås en overgangsordning som medfører at søknaden fra 2017 som er til konsesjonsbehandling i departementet kan få konsesjon»: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-forslag-om-endringer-i-energiloven--4-2-utenlandsforbindelser/id2740350/