Meny

Nancy Porsanger Anti debuterte på Stortinget

Nancy Porsanger Anti (Sp) fra Tana har de siste dagene møtt som representant på Stortinget for Geir Adelsten Iversen som har hatt permisjon. Hun ble kastet rett ut i det og deltok fra Stortingets talerstol allerede i budsjettdebatten. 

I dag har hun levert to skriftlige spørsmål til to ulike statsråder. Ett til helseministeren vedrørende en rapport som viser at reindriftssamer har et svært dårlig psykososialt arbeidsmiljø, og ett til landbruksministeren vedrørende beitekrisa som var i vinter og hva som gjøres med erstatninger og med beredskap for å unngå tilsvarende kriser.

Hun har stilt følgende skriftlige spørsmål:

Til helse- og omsorgsministeren:
Har statsråden satt seg inn i forskningsrapporten «Reindriftas hverdag» fra Samisk nasjonalt kompetansesenter(SANKS) og har statsråden en plan for tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet i reindrifta med tanke på psykososiale forhold? (Les hele spørsmålet her)

Til landbruks- og matministeren:
Hva har statsråden besluttet vedrørende beredskap og eventuelle økonomiske tiltak for reindrift i Troms og Finnmark, som sist vinter/vår var rammet av en alvorlig beitekrise, og hva vil statsråden gjøre for å sikre en bedre beredskap i reindriftsområdet for fremtiden? (Les hele spørsmålet her)