Meny
2022 Anne Kristine ( Tine ) Norman, ordfører i Sigdal, Buskerud

Bli bedre kjent med Tine

Heter egentlig Anne Kristine, men det fleste kjenner henne som Tine

Alder: 55 år

Bosted: Solumsmoen, Sigdal 

Arbeidserfaring

Har arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor. Jobbet i bank, Viken skog og sist på teknisk i Modum kommune før hun ble ordfører i Sigdal i 2015.

Politisk erfaring

Har vært kommunestyrerepresentant i Sigdal i 12 år, de siste 8 år som ordfører. Er vara til fylkestinget i Viken denne perioden.

Hjertesaker

  • Bosetting- og næringsutvikling i distriktene
  • Desentraliserte arbeidsplasser
  • Arealpolitikk
  • Gode rammevilkår og planer for distrikta- nasjonale og regionale planretningslinjer må tilpasses for bygd og for by!