Meny
magnus

Bli bedre kjent med Magnus Weggesrud

Alder: 32 år

Bosted: Hokksund, Øvre Eiker

Arbeidserfaring

Ferdig utdannet grunnskolelærer i 2014 og har flere års erfaring som lærer i ungdomsskolen. Min første sommerjobb var å pakke vedsekker. Har ellers jobbet flere år på bensinstasjon og i matbutikk ved siden av studier. 

Politisk erfaring

Politisk aktiv i Senterungdommen og Senterpartiet siden 2011. Satt i sentralstyret til Senterungdommen fra 2012 til 2018, hvor jeg de tre siste årene var nestleder i organisasjonen. Jeg ble valgt inn i kommunestyret i Nedre Eiker i 2015 og var der gruppeleder for Senterpartiet og nestleder i kontrollutvalget. I 2019 ble jeg valgt inn i fylkestinget i Viken. Der er jeg nestleder i fylkestingsgruppa og sitter komite for finans, klima og administrasjon. 

Hjertesaker

Gode fylkesveier gjør at vi kan ha arbeidsplasser over hele fylket, god trafikksikkerhet, at vi har en trygg skolevei, at varer og folk kommer fram, rett og slett at folks hverdag blir enklere. Derfor vil Senterpartiet ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Buskerud. 
Norge trenger flere fagarbeidere i årene som kommer. Derfor trenger vi at flere velger yrkesfag. Senterpartiet vil derfor jobbe for å gjøre yrkesfag mer attraktivt gjennom en mer praktisk opplæring, mer opplæring ute i bedrift og sikre alle læreplass.
Et mangfoldig og rikt kulturtilbud er en viktig faktor for å skape gode lokalsamfunn. Kulturen er en del av både sjelen og historien vår, og en arena for å uttrykke våre kreative evner. Derfor vil vi jobbe for å legge til rette for gode kulturopplevelser i hele fylket, og stimulere til at flere kan uttrykke seg gjennom musikk, kunst, film, teater og andre uttrykk.