Meny

Årsmøte 2019

Froland Senterparti har årsmøte 21. oktober 2019 kl. 19.00 på Frivillighetssentralen.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 2: Gjennomgang av årsmelding

Sak 3: Val av møtefunksjonærar

Sak 4: Gjennomgang av rekneskap 2019

Sak 5: Budsjett 2020

Sak 6: Val av nytt styre

Sak 7: Arbeidsplan 2020

Sak 8: Utsendingar til fylkesårsmøtet

Sak 9: Innkomne sakar

Sak 10: Eventuelt