Meny
2021 Sigbjørn Gjelsvik, Akershus

10 gode grunner til å stemme Senterpartiet i Akershus

Stem Senterpartiet ved årets stortingsvalg!

1. OPPLØS VIKEN

Senterpartiet vil oppløse Viken og gjenopprette Akershus som eget fylke.

2. TRYGGHET

Uansett hvor du bor skal du oppleve en trygg og god hverdag. Senterpartiet vil styrke det tilstedeværende nærpolitiet.

3. TJENESTER NÆR FOLK

Vi vil ha tjenester og arbeidsplasser i hele Akershus – ikke regjeringens sentralisering.

4. LAVERE SKATTER OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST

Senterpartiet vil redusere skattene for gjennomsnittsarbeideren, øke pendlerfradraget, og senke avgiftene på mat, strøm og drivstoff. Folk flest får bedre råd med Senterpartiet i regjering.

5. RETTFERDIG KLIMA- OG MILJØPOLITIKK

Senterpartiet vil ha en offensiv klimapolitikk som er geografisk og sosialt rettferdig. Vi må bruke skogen, vannkraften og de unike mulighetene naturen har gitt oss til å øke   verdiskapningen, skape flere arbeidsplasser og kutte i klimagassutslipp.

6. NORSK MAT

Norsk mat er trygg, kortreist og klimavennlig. Senterpartiet vil ta vare på og bruke matjorda, øke produksjonen av norsk mat og styrke næringsmiddelindustrien.

7. LEVENDE FOLKESTYRE

Senterpartiet er en garantist mot norsk EU-medlemskap og vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU.

8. STYRKET BEREDSKAP

Beredskapen i Norge må styrkes. Vi trenger et solid totalforsvar med god lokalkunnskap, som evner å forebygge og håndtere kriser som rammer Norge i fredstid, kriser og krig.

9. ØKT VERDISKAPNING OG FLERE ARBEIDSPLASSER

Senterpartiet vil styrke norsk industriproduksjon og ivareta bransjer som er hardt rammet av pandemien, som luftfart, hotell og restaurant.

10. HELE NORGE – HELE AKERSHUS

Senterpartiet vil gjøre det mulig å bygge, utvikle og fordele veksten i alle deler av kommunene.