Meny
Foto: Ragne B Lysaker

Akershus Senterparti sier nei til portforbud

Akershus Senterparti sier nei til portforbud. Portforbud er et unødvendig tiltak som freds- og frihetselskende demokratier ikke benytter mot sitt eget folk.

Regjeringen har nylig sendt ut et lovforslag for å sikre seg nødvendige fullmakter for å kunne iverksette portforbud som smitteverntiltak mot covid-19. Portforbud har ikke vært anvendt siden andre verdenskrig av okkupasjonsmakten og for noen grupper rett i etterkant av frigjøringen i mai 1945. Nå ønsker regjeringen på nytt å få anledning til å innføre portforbud til tross for allerede sterkt utvidede fullmakter som i varierende grad har stengt Norge ned siden 12. mars.

Dette har medført store personlige offer, økonomiske tap og utfordringer knyttet til alt fra utdanning og jobb, til oppfølging av fysisk og psykisk sykdom, og rammet tjenestesektorer, reise-, ute-, og kulturliv svært hardt.

Folkets fornuftige respons og koronatiltakene har medført at Norge er av de land som har greid seg best i den vestlige verden.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) er sterkt kritisk. De skriver: «Den smittevernmessige gevinsten ved portforbud, som altså skal redusere kontakthyppigheten og redusere antallet frittgående smittede, avhenger sterkt av hvilke andre tiltak som virker samtidig. Dersom hygienen er god, få smittekilder går fritt og kontakthyppigheten er liten (fordi andre restriksjoner gjelder), blir det ikke mye tilleggsgevinst av portforbud». Og konkluderer med at: «Samlet sett vurderer vi at den marginale gevinsten av portforbud, selv i dets strengeste form, er liten».

Akershus Senterparti ønsker å ta vare på folks frihet og sier nei til portforbud. Å innføre portforbud vil være historieløst og antakeligvis føre til større tiltakstrøtthet, og eventuelt føre til andre fysiske og psykiske helseplager. Skal vi opprettholde tilliten og fellesskapet rundt tiltakene må vi også verdsette folks innsats og fokusere på positive virkemidler. Myndighetene har, som FHI påpeker, tilstrekkelig virkemidler til å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre smittsom sykdom, i samråd med et lyttende folk.  Enhver form for portforbud er et unødvendig tiltak som freds- og frihetselskende demokratier ikke benytter mot sitt eget folk