Meny
2019 Fylkestingsrepresentant og kommunestyrerepresentant Dagfinn Sundsbø - portrett

Det går mot avvikling av Viken

Leserinnlegg av Dagfinn Sundsbø, fylkestingsrepresentant, på trykk i Romerikes Blad 23. juni. 

Viken fylkeskommune går mot slutten. Akershus vil gjenoppstå som fylkeskommune. Det blir resultatet av at en ny rød-grønn regjering overtar makten etter høstens stortingsvalg.

Viken ble født i tvang og uten støtte i befolkningen. Meningsmålinger den siste tiden viser at motstanden blant folk er blitt større heller enn mindre i de to årene som er gått siden etableringen av nye fylkeskommuner. 

Jeg er medlem av fylkestinget i Viken og er blitt sikrere i min sak om at sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold var totalt feilslått.  Som fylkespolitiker skal jeg ivareta regionale hensyn i saker som må løses på tvers av kommunegrensene, men som trenger kunnskap om lokale forhold og interesser. Like lite som jeg har gode forutsetninger for å ivareta regionale interesser i Hallingdal har fylkespolitikere fra Ål og Hol gode forutsetninger for å bidra til å løse utfordringer i kollektivtrafikken på Nedre Romerike. 

I samarbeidsplattformen for Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne som dannet flertall i Viken etter forrige kommunevalg, heter det: «Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.»

Senere har også Fremskrittspartiet gått ut med støtte til oppløsning av Viken. I partiprogrammene til de rød-grønne partiene er det sagt at en ny regjering vil imøtekomme ønsker om å oppløse tvangssammenslåtte fylker dersom disse fylkene ber om det.

Høyre, FrP, KrF og Venstre stod sammen om vedtaket om tvangssammenslåing av fylker og kommuner. I RB 21. juni prøver Margrethe Prahl Reusch og Ole-Andreas Lilloe-Olsen å forsvare Venstres syn gjennom å presentere 10 gode grunner til å satse på Viken. Det er ikke så vellykket. Jeg reagerer spesielt på hvor viktig de mener det er å være mye større enn Oslo. Vårt folkestyre er ikke basert på makt gjennom størrelse, men på evne til å lytte til å ha nærhet til innbyggerne.

Oslo og Akershus er en felles bo- og arbeidsregion. Vi er avhengig av godt samarbeid, ikke av konkurranse om hegemoni. Ruter, bomringen og Oslopakke 3 er eksempler på at vi kan finne løsninger som likeverdige parter. Vi trenger ikke Buskerud og Østfold i ryggen for å få til det.

Dagfinn Sundsbø, fylkestingsmedlem i Viken for Senterpartiet.