Meny
europaparlamentet01

Er lydighet mot EU viktigere enn norske arbeidsplasser?

Sigbjørn Gjelsvik

Leserinnlegg av Sigbjørn Gjelsvik på trykk i Stavanger Aftenblad 3. september 2021

I stedet for å erkjenne EØS-avtalens utfordringer, så velger Høyres Tina Bru i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 26. august å presentere uriktige påstander om Senterpartiets (Sp) syn på EØS.

Som støtte for sine utfall brukes denne gang lederen i Rana Ap, Lars Frøysa, og Rana Blads feilaktige fremstilling av uttalelser fra undertegnede på et møte i Mo Industripark, om at EØS bare skulle innebære tre bokstaver.

For oss i Sp er det ikke avgjørende hva man kaller avtalen, men avtalens innhold. For vårt parti er det helt uaktuelt å sette interessene til norsk eksportrettet industri på spill. Tvert om vil vi utrede alternativer til EØS-avtalen som både kan sikre bedre markedsadgang og samtidig sikre større nasjonal råderett på viktige områder, som blant annet energi-, industri-, arbeidsliv- og distriktspolitikken. Dette er godt i tråd med hva blant annet Fellesforbundet har vedtatt.

Til Aftenposten 18. august sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum at forbundets medlemmer erfarer både de positive og negative konsekvensene av EØS-avtalen, og at vi må få stoppet de mest negative utslagene, som sosial dumping, og samtidig sikre markedsadgang for norsk eksportrettet industri.

"Dagens EØS-avtale et faktisk et stort problem for industrien i Mo i Rana, Stavanger og andre steder i Norge. Det er jo derfor fagforeningene har sagt at alternativer til EØS-avtalen må utredes" Sigbjørn Gjelsvik

EØS et stort problem

Dette følger opp Fellesforbundets landsmøtevedtak om å kreve at det gjennomføres en offentlig utredning om disse punktene, som også viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, og samtidig vil sikrer våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa. Fellesforbundet vedtok på samme møtet at Norge må melde seg ut av Acer, for å gjenvinne nasjonal råderett over vitale deler av energi- og industripolitikken.

For dagens EØS-avtale et faktisk et stort problem for industrien i Mo i Rana, Stavanger og andre steder i Norge. Det er jo derfor fagforeningene har sagt at alternativer til EØS-avtalen må utredes. Siden Høyre og Ap har meldt Norge inn i Acer kan industrien risikere at strømprisene vil øke dramatisk i Norge. Acers mål er at strømprisene i Europa skal jevnes ut og ikke avvike med mer enn 2 øre/kwt. Oppnås dette målet, mister norsk industri ett av sine viktigste konkurransefortrinn. Dette er ikke bare teori - det er virkeligheten.

Plan for grønne eventyr

Årets juli- og augustmåneder bød på de høyeste strømprisene på ti år. Ifølge kraftanalytikerne skyldes den høye prisen økt pris på CO-kvoter i EU, som smitter over på norske strømpriser i større grad enn vanlig, på grunn av de nye kraftkablene. Ferske tall viser at Norges nettoeksport av kraft var på formidable 7,4 TWt i første halvår 2021.

I tillegg truer EUs nye klimaplan «Klar for 55» CO-kompensasjonsordningen, som er helt avgjørende for norsk industri og gir sektoren 2,5 milliarder kroner i året. I perioden 2026-2036 vil EU fase ut hele ordningen. Det kan bety industridød i Norge - ikke minst for den nye og grønne industrien som vi ønsker skal utgjøre fremtidens norske industrieventyr. Paradoksalt nok kan CO-prising i EU føre til at fremtidsrettet grønn industri basert på rein norsk vannkraft mister konkurranseevne. 

Også andre deler av regjeringens politikk er en alvorlig trussel mot norsk industri. Under Solberg-regjeringen har det vært en underinvestering i norsk industri på hele 31,1 milliarder kroner. Dette etterslepet må tas igjen. Vi har derfor laget en offensiv plan for et nytt grønt norsk industrieventyr. Jeg skulle ønske at Høyre og AP konkurrerte med oss i å ha den beste industripolitikken for å skape grønne norske arbeidsplasser i hele landet.

Sigbjørn Gjelsvik, 1. kandidat, Akershus Senterparti