Meny
valgurne_foto_Tore_Fjeld

Høringssvar på valgloven

Fylkesstyret i Akershus Senterparti har sendt inn høringssvar til ny valglov. 

På styremøte 26. oktober vedtok fylkesstyret høringssvar til ny valglov. Den nye valgloven foreslår blant annet å opprettholde de 19 valgdistriktene som er gjeldende i dag, og dette presiserer vi viktigheten  ved. Hele høringssvaret vårt kan du lese her: 

1.2.1.1 – Akershus Senterparti mener ikke sperregrensen skal senkes til 3 prosent, men beholdes på 4 prosent.

1.2.1.2 – Akershus Senterparti sier seg ikke enig i forslaget, og ønsker å beholde dagens arealfaktor på 1,8. Dette er fordi forslaget slår dårlig ut for blant andre Finnmark og Nordland, som vi mener bør sikres god representasjon.

1.2.1.3 – Akershus Senterparti mener det ikke skal innføres reelt personvalg ved stortingsvalg , og fylkestingsvalg. Det er ikke nødvendig å innføre muligheten for å skrive på slengere ved fylkestingsvalg. Partiene bruker lang tid på å forankre stortingslistene blant partiets medlemmer. Stortingslista er nøye sammensatt basert på geografi-, alder- og kjønnsfordeling, samt personer med ulik faglig og sosial bakgrunn. I kommunevalg blir også dette gjort, men her ser vi dessverre for ofte at særlig kvinner og mennesker med innvandrerbakgrunn havner lenger ned på listene, da andre blir kumulert oppover. Om det blir innført reelt personvalg ved stortingsvalg, er vi redd den mangfoldige sammensetningen på Stortinget blir skjev. I dag legger kandidatene på toppen av listene mye arbeid, jo høyere de står, jo mer legger de ofte ned av tid og ressurser. Ved innføring av reelt personvalg, kan dette bli utfordret, og det blir vanskeligere for partiene å planlegge valgkamp.

1.2.1.4 – Akershus Senterparti sier seg helt enig i forslaget om at det skal opprettholdes 19 valgdistrikt. Akershus Senterparti mener at regionreformen aldri skulle vært gjennomført, og at spesielt Viken har blitt et altfor stort fylke. Akershus Senterparti mener at Viken er for stort til å være et eget valgdistrikt. De gjeldende valgdistriktene har fungert godt, og det er derfor ingen grunn til å endre de for endringens skyld.

1.2.2 – Akershus Senterparti sier seg uenig i at 16-åringer skal få stemmerett i kommune- og fylkestingsvalg, og mener at dette heller ikke bør innføres ved stortingsvalg.

1.2.5 – Akershus Senterparti sier seg enig i at det ikke skal innføres elektronisk valg.

1.2.8 – Akershus Senterparti sier seg ikke enig i at velgere med funksjonsnedsettelse kan la vær å ha med seg en valgfunksjonær inn i stemmeavlukke, i tillegg til hjelper. Om kun hjelperen blir med velgeren inn, kan hjelperen dessverre utnytte velgerens stemme. Om en valgfunksjonær blir med inn, er det lettere å avverge en eventuell påvirkning.

1.3.10 – Akershus Senterparti sier seg enig i forslaget om at ansatte i departementene kan velges til stortingsvalg.

1.3.13 – Akershus Senterparti sier seg enig i at det ikke skal åpnes for individuelle kandidater å stille listeforslag.

1.3.14 – Akershus Senterparti sier seg ikke enig i at det skal være mulig å påvirke velgere i rommene som må passeres til valglokalet. I dag er det kotyme at siste dagen for å drive 2 valgkamp ute er lørdag før valget. Mange velgere bestemmer seg ikke for hva de skal stemme før de står i valgavlukke. Om de blir påvirket på vei inn i valglokale, kan dette slå inn.

12.2.2 – Akershus Senterparti ønsker at forhåndsstemmer i likhet med valgtingsstemmer skal kunne registreres på valgkretsen velgeren tilhører. Med bruk av EVA tenker vi dette burde være mulig å registrere.

17.6.4 – Akershus Senterparti mener at siste forhåndsstemmedag bør være torsdag før valgdagen, slik at man er sikker på at alle stemmene kommer frem før tirsdag kl. 17:00.