Meny
Sigbjørn og else.potx

Høyre forteller ikke hele sannheten

Leserinnlegg publisert i Budstikka 3. mars, av Sigbjørn Gjelsvik og Else Marie Rødby, stortingsrepresentant for Akershus Senterparti og 2.-kandidat for Akershus Senterparti

Høyre forteller ikke hele sannheten i Budstikka 20. februar.

Solli og Bjørnsen viser til politiets innbyggerundersøkelse for 2020 hvor det kommer frem at 82 prosent har «ganske stor» eller «stor tillit» til politiet. Det er bra at folk har tillit til politiet, men er det egentlig noe som tyder på at det har med nærpolitireformen å gjøre?

Det Høyre hopper elegant over er at samme undersøkelse fra 2014 viste at Asker og Bærum var helt på topp i landet når det gjaldt tillit til politiet, med hele 96 prosent. 

Siden har vi ikke vært i nærheten av slike tall. Vi mener årsaken er åpenbar. Nærpolitireformen har ført til større avstand mellom politiet og folk, også i Asker og Bærum.Asker politistasjon har åpent to dager i uka kl. 9-14, og politihuset i Sandvika har åpent kl. 9–14. Lensmannskontoret i Røyken er på flyttefot til mindre lokaler etter å ha blitt ribbet for funksjoner og er akkurat nå stengt for folk. 

Ute på Hurumlandet skal vi visst være glad til for at politiet patruljerer forbi der vi bor med ujevne mellomrom, eller rykker ut fra Stovner når vi ringer 112.

Da regjeringen la frem nærpolitireformen i 2015, sa daværende justisminister Anders Anundsen at «Et av de viktige kravene er at tjenestestedene skal ha et skikkelig tilbud til befolkningen. Det skal ha fleksible åpningstider som gjør at en kan komme til tjenestestedet også utenfor ordinær arbeidstid». 

Hvis folk i Asker og Bærum i 2021 har behov for å oppsøke politiet etter kl. 14, må de til Grønland i Oslo. Var det det som var intensjonen med nærpolitireformen?

Politiet i Asker og Bærum har i mange år nytt skyhøy tillit i befolkningen og hatt god oversikt over sitt geografiske område. Nå må patruljer fra Asker og Sandvika rykke ut til Stovner, Holmlia og Manglerud – og motsatt. Det er en enorm oppgave å skulle ha nødvendig lokalkunnskap om både folk, geografi og miljø med slik organisering.

Senterpartiet mener at lokalkunnskap hos politiet har stor verdi, noe som også ble veldig tydelig understreket i evalueringsrapporten fra terrorhendelsen på Skui. Der måtte politiet som kom fra Majorstua, bruke Google Maps for å finne frem.

En annen side av saken som Høyre ikke vil snakke om, er saksbehandlingstider. Den øker, og oppklaringsprosenten for straffesaker går ned på nasjonalt nivå. 

I Oslo politidistrikt er den på rundt 35, betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Oppklaringsprosenten i 2020 var den laveste på 10 år, og saksbehandlingstiden har økt for alle saker, særlig seksuelle overgrep. Riksadvokaten har påpekt at dette er et betydelig rettssikkerhetsproblem.

Senterpartiets kritikk av regjeringens justispolitikk er blant annet fundert på dokumenter fra Riksadvokaten, Riksrevisjonen, politiets egne kapasitetsundersøkelser, Statsadvokatenes inspeksjon av politidistriktene og ikke minst tilbakemeldinger fra folk. 

Høyre bør snart velge om de vil fokusere på det som avdekkes i disse dokumentene, eller om de vil se bort fra alt som ikke passer inn i egen kommunikasjonsstrategi og fortsette å presentere tall og statistikk tatt ut av kontekst for å pynte på en feilslått reform.