Meny
Bilde ordfører profil 2019

Krisebudsjett for kommunene

Statsbudsjettet som Solberg-regjeringen presenterer vil føre til kutt i tjenester nært folk.

- Statsbudsjettet som Erna Solbergs regjering legger frem lover ikke godt for kommunene, sier fylkesleder i Akershus Senterparti og ordfører i Eidsvoll kommune John-Erik Vika.

-Vi blir tvunget til å gjøre harde prioriteringer som går ut over tjenester nært folk. Dette er tjenester innen områder som skole, barnehage, sykehjem og psykisk helse. Regjeringen har fra før av ikke gitt nok midler til innføring av blant annet lærernorm, og de frie inntektene som regjeringen nå varsler er ikke i nærheten av å rette opp i dette, fortsetter Vika.

Kommunene har påtatt seg store kostnader i håndteringen av covid-19, både gjennom stenging av skoler og barnehager, men ikke minst med smittesporing, økt testkapasitet og innkjøp av smittevernutstyr. Ifølge budsjettet skal det skal settes ned en egen arbeidsgruppe som skal vurdere kommunenes økonomiske konsekvenser som følge av pandemien.

– Jeg håper arbeidsgruppa ser at kommunene har måtte brukt mye ressurser i håndteringen av pandemien, og at dette blir dekket godt nok, sier Vika.

- I Gardemoenregionen er vi i tillegg ekstra hardt berørt av høy arbeidsledighet. Vi kan heller ikke se at det blir levert gode nok tiltak for de arbeidsledige, fortsetter Vika. Regjeringen velger å gjeninnføre flypassasjeravgiften, øke avgiften på flydrivstoff og doble merverdiavgiften for reiseliv, kultur og transport.  – Dette gjør situasjonen enda verre for de bedriftene som allerede sliter. Høy arbeidsledighet fører i tillegg til lavere skatteinntekter til kommunene, som igjen svekker kommuneøkonomien og kompensasjonen regjeringen her kommer med på 1,9 milliarder er ikke godt nok, sier Vika.

- I snart åtte har Erna Solberg svekket kommuneøkonomien. Om det ikke blir regjeringsskifte neste år er jeg veldig redd kommunene ikke får gitt gode nok tjenester til innbyggerne, avslutter Vika.