Meny
vikenoslo

La folk i Viken få viljen sin

Brita Skallerudd, Sps gruppeleder i Viken fylkesting og Dagfinn Sundsbø, fylkestingmedlem for Sp i Viken

Leserinnlegg publisert i Romerikes Blad 6. oktober. 

Oppløsning av Viken har bred støtte blant folk som bor i fylket og blant lokalpolitikerne i fylket.

Innbyggerne i Akershus, Østfold og Buskerud ble ikke hørt da Solberg-regjeringen tvang de motvillige fylkene til å slå seg sammen fra 2019. Høyres gruppeleder i Viken, Anette Solli, vil overkjøre folkeviljen en gang til ved å gå imot arbeidet med å oppløse den meningsløse fylkesdannelsen som strekker seg fra Svinesund til Hardangervidda.

I Romerikes Blad 4. oktober spør hun hva Viken har gjort mot folk som rettferdiggjør Senterpartiets harme og kamp for å få vedtatt oppløsning av Viken.

Tvang gjennom løsninger

Stakkars Viken, Anette Solli. Storfylket har ikke gjort noe annet galt enn å la seg overstyre av Høyre. Partiet tvang gjennom løsninger i Stortinget som aldri har hatt flertall hverken blant folk, kommuner eller fylker i regionen.

Derfor gikk Senterpartiet til valg i 2019 på oppløsning av Viken. Det fikk støtte av et flertall i det nyvalgte fylkestinget gjennom at arbeid for oppløsning ble tatt inn i samarbeidsplattformer for styringen av Viken i perioden 2019-2023.

Nå har fylkesrådet satt i gang arbeidet med å forberede søknaden om oppløsning. Samtidig sitter Sp og Ap i regjeringsforhandlinger i Hurdal. Begge partier sier de vil bidra til at Viken blir oppløst.

Vi er enige med Anette Solli i at skattebetalernes penger må brukes på bedre skole, bedre kollektivtrafikk, mer frivillighet og et rikt kulturliv. Det er underlig da, at hun som leder av fellesnemnda for etableringen av Viken, kjempet for en milliardinvestering i nytt fylkeshus i Sandvika. Vedtak om oppløsning av Viken så snart som råd, vil bidra til at vi ikke bruker masse penger på nedlegging av etablerte fylkesadministrasjoner som fortsatt sitter plassert i Sarpsborg, Drammen og på Galleriet i Oslo.

Det er brukt penger som skulle vært brukt til skole, fylkesveier, kollektivtrafikk og andre fylkeskommunale oppgaver til å etablere felles administrasjon mellom de tre tidligere fylkene.

Det skulle vi gjerne vært foruten, men det er vanskelig å bebreide politikerne i Viken for det som ene og alene er resultat av Solberg-regjeringens beslutninger. Heldigvis er mye av investeringene knyttet til etablering av nye datasystemer som kommer til nytte når Akershus, Østfold og Buskerud igjen blir egne fylker.

Snu i tide

Oppløsning av Viken har bred støtte blant folk som bor i fylket og blant lokalpolitikerne i fylket. La Viken virke, trygler Anette Solli. Problemet er at Viken ikke virker til beste for utviklingen av regionen. Det hører vi daglig. En god leveregel i ruskete vær og ulendt terreng er å snu i tide.

Sånn er det også i politikken. Ved fylkestingsvalget i 2023 må det stå Akershus, Østfold og Buskerud på stemmesedlene i valglokalene. Høyres feilgrep i 2019 må rettes opp. Det forventer velgerne våre.

Brita Skallerud, Sps gruppeleder i Viken fylkesting

Dagfinn Sundsbø, fylkestingmedlem for Sp i Viken