Meny
Anne-Beathe-Kristiansen-Tvinnereim-IMG_1340 kopi

Masseforvaltning er en massiv miljøutfordring

Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken

Leserinnlegg publisert i Budstikka 8. september

Trond Jerve fra Høyre utfordrer meg i Budstikka på to viktige klimasaker som virkelig fortjener oppmerksomhet. 

Sentrale deler av fylket vårt står foran enorme utbygginger, særlig på samferdsel. Redusert massetransport og økt bruk av biogass er svært viktige tiltak for å redusere klimagassutslippene fra disse prosjektene.

Økt massetransport er et stort problem. Overskuddsmasser blir kassert og kjørt langt mens jomfruelige masser tas ut for å dekke økt behov for byggeråstoff. 

Dette er langt fra bærekraftig. Vi kan ikke lenger sløse med ressursene på denne måten. Vi må over til sirkulærøkonomien, der avfall blir en ressurs og fokuset ligger på gjenbruk og gjenvinning. Fylkesrådet ser på avfall, også overskuddsmasser, som en ressurs. Norge har mye stein av god kvalitet, men ressursen er ikke ubegrenset. 

Ved mer effektiv bruk kan vi redusere klimagassutslipp, bremse tapet av naturmangfold, redusere forurensningen og bidra til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. 

Vi jobber politisk for å sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidige behov, finne arealer for massemottak, gjenvinning og deponering og sørge for mest mulig gjenbruk. 

Tidligere i år lanserte vi en veileder for masseforvaltning, og vi inviterte alle kommunene, hele bransjen og andre interesserte til et stormøte om masseforvaltning. Det vil alltid være noen masser som må transporteres. Da må vi bruke bærekraftige fossilfrie løsninger. 

Biogass er et av mine hjertebarn, og gjennom Biogass Oslofjord har fylkene rundt Oslofjorden arbeidet i mange år for å legge bedre til rette for både produksjon og bruk av biogass. 

For at biogass skal kunne tas i bruk i anleggsbransjen, må vi få på plass et mye bedre nettverk av fyllestasjoner, særlig for flytende biogass. I samarbeid med bransjen har Biogass Oslofjord tatt frem et forslag til hvordan statlige myndigheter kan bidra til utbygging av sammenhengende infrastruktur for biogass i hele landet.

Dessverre har Enova, under styring av Jerves eget parti Høyre, valgt å satse på en stykkevis og delt utbygging, med liten forutsigbarhet for bransjen. Her trengs det endring og nye politiske koster som vil satse på biogass.