Meny
2021 1. kandidat Sigbjørn Gjelsvik og 2. kandidat Else Marie Rødby i Akershus Sp

Mye står på spill, ja!

Leserinnlegg av Sigbjørn Gjelsvik og Else Marie Rødby, stortingsrepresentant og 1.-kandidat Akershus Sp, 2.-kandidat, Akershus Sp. Publisert i Budstikka 1. september 2021. 

Kari Sofie Bjørnsen og Hårek Elvenes fra Høyre evaluerer regjeringens pandemihåndtering i Budstikka 17. august og gir toppscore til seg selv. Vi mener litt ydmykhet hadde kledd Høyre i denne forbindelse.

Mange arbeidsfolk og bedrifter i Asker og Bærum har levd med stor usikkerhet gjennom pandemien. Regjeringens krisetiltak har hverken vært kraftfulle nok, truffet godt nok eller gitt tilstrekkelig langsiktighet og forutsigbarhet. 

Krisetiltakene fra regjeringen har konsekvent kommet sent, og opposisjonen i Stortinget har måttet presse gjennom mer omfattende ordninger for både arbeidsfolk og bedrifter. At Høyre nå bruker koronapandemien som en advarsel mot andre partier, får stå for deres egen regning. Imidlertid er vi enige med Høyre i én ting: Mye står på spill.

Dagens regjering har vært en regjering for reformer og de store systemer. Det virker som ingenting er stort nok i Høyres øyne. Enten det er politidistriktene, domstolene, Nav-kontorene, helseforetakene, universitetene eller fylkene våre.

Høyre er opptatt av stadig å formidle en feilaktig fremstilling av Senterpartiets syn på EØS og norsk handel med EU. Vi vil aldri sette interessene til norsk eksportindustri i spill, men tvert om erstatte EØS med handels- og samarbeidsavtaler med EU som sikrer bedre markedsadgang og nasjonal handlefrihet på viktige områder for Norge.

Senterpartiet vil aldri sette interessene til norsk eksportindustri i spill, men tvert om erstatte EØS med handels- og samarbeidsavtaler med EU som sikrer bedre markedsadgang og nasjonal handlefrihet på viktige områder for Norge.

Det Høyre derimot ikke vil snakke like høyt om, er konsekvensene av ensidig tilpasning til EU-regler gjennom EØS. Gjennom å godta EUs jernbanepakke 4 legger Høyre, Frp, KrF og Venstre opp til en irreversibel konkurranseutsetting av persontogtrafikken i Norge. 

Senterpartiet vil gå motsatt vei, å stanse innføringen av jernbanepakke 4 og reversere jernbanereformen.

Gjennom disse har vi fått et oppsplittet togtilbud, flere direktører og statlige selskaper samt dårlige lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i sektoren. 

Riksrevisjonens undersøkelser av jernbanesektoren viser i tillegg store kostnadsøkninger og at driftsstabiliteten i jernbanenettet ikke er forbedret etter jernbanereformen.

Høyre sørget i 2018, sammen med Frp, Ap, Venstre og MDG, for å legge vitale deler av norsk energi- og industripolitikk i EUs hender. Målet med EUs energiunion og Acer er lik strømpris i hele EU- og EØS-området, også Norge. 

Det skal blant annet oppnås gjennom bygging av nye utenlandskabler. Nye eksportkabler for strøm til EU bidrar til å drive strømprisene i Norge opp, slik vi har sett tydelige eksempler på denne sommeren. 

Likevel vil Høyre ha enda flere utenlandskabler, slik som North Connect-kabelen. Vi mener det er uklok politikk for folk og næringsliv i Norge.

Senterpartiet mener nasjonalt eierskap over energipolitikk og energiproduksjonen er viktig, og at vi skal ha kontroll på kraftflyten inn og ut av Norge. Det er viktigere at forbrukere, næringsliv og industri i dette landet har tilgang på ren kraft gjennom stabile og lave strømpriser enn at norsk strøm skal være en vare som flyter fritt i det indre markedet i EU.