Meny
image-20200414124001-3

Nyhetsbrev april 2020

Her kan du lese nyhetsbrevet som ble sendt ut på e-post til medlemmer i Akershus Senterparti april 2020

Til deg som er medlem i et lokallag i Akershus Senterparti

Tiltakene for å stoppe Covid-19 setter en del begrensninger på møter og aktiviteter i partiet for tiden. Likevel jobber folkevalgte på spreng både lokalt og nasjonalt for å skåne berørte parter mest mulig. Det er derfor godt vi har gode digitale løsninger i dag slik at møter kan avholdes over PC eller mobil.

Tiltakene har også ført til at den nasjonale 100-årsjubileumsfeiringen til Senterpartiet 27. juni er flyttet til 14. november, fortsatt på Lillehammer.

Den planlagte jubileumsfeiringen i Akershus 28. mai er også utsatt til ubestemt tid. Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon om dette utover våren og sommeren.

Nytt fra Fylkestinget og Stortinget  

Senterpartiets medlemmer i fylkesrådet, fra venstre Olav Skinnes, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Johan Edvard Grimstad

Fylkeskommunen har kommet med ei tiltakspakke for kultur- og næringsliv. Du kan lese mer om tiltakspakka her: https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/

Det jobbes videre med flere tiltak. Hvis du har forslag eller andre innspill til dette arbeidet kan det sendes til gruppesekretær på fylkestinget, Syver Zachariassen - [email protected]

Inntaksforskriften som gjelder for inntak til videregående skoler i år er midlertidig. Det jobbes i disse dager med en permanent forskrift med utgangspunkt i plattformen hvor nærskoleprinsippet ligger til grunn. Plattformen sier blant annet; «Fylkesrådet mener at elevene i Viken skal ha rett til å gå på en skole i nærheten av der de bor. Det betyr at avstand til skolen du søker på, teller mer enn karakterene dine. Samtidig skal alle kunne søke seg til andre skoler og regioner, om de selv vil. Fylkesrådet vil bevare skolestrukturen, og elev-, lærlinge- og mobbeombudene som i dag finnes i Viken.»

Vår mann på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik, sitter i finanskomiteen og har lange dager på Stortinget for å jobbe fram gode tiltakspakker for alle som blir berørt av koronatiltakene. Vi er inne i en spesiell tid, og i slike situasjoner er det viktig at partiene står samlet. - Dette er en tid for å legge partipolitikk og spill til side, vårt mål har hele veien og er fortsatt å sikre brede tverrpolitiske flertall slik at vi kan hjelpe folk som er i en vanskelig situasjon, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. På Stortinget er det også begrenset møtevirksomhet for tiden. Mange saker er utsatt, og flere møter foregår digitalt. Det kan kun være 87 representanter i stortingssalen når møtet settes og under votering. Partiene velger selv hvem som skal være tilstede.

89846552_500742077227795_1402125535869403136_o.jpg
Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

Som medlem av Senterpartiet kan du bidra

Programkomiteen som arbeider med nytt partiprogram er godt i gang med arbeidet. Etter planen skulle de tre programtekstene legges frem 31. mars, men på grunn av koronautbruddet vil disse bli presentert litt lengre ut på våren. Til høsten blir det etter planene en omfattende høringsrunde i form av studieringer i lokallag og fylkeslag. Det er til slutt landsmøtet 18.-21. mars 2021 som sluttbehandler programmet. Skriftlige innspill kan sendes direkte til programkomiteen.  Innspill sendes til [email protected].

Skriftlige innspill skal være korte og konsise – og maks på 1–2 sider.

Senterpartiets programkomité består av Marit Arnstad (midten foran), bak henne f.v. Nancy Porsanger Anti, Kjersti Bjørnstad, Gro-Anita Mykjåland og Svein Eggesvik. 2. rekke f.v.: Sigbjørn Gjelsvik, Aleksander Øren Heen, Beate Marie Dahl Eide og Bjørg Sandkjær. Bakerst f.v.: Torleik Svelle og Terje Riis-Johansen

Som medlem er du alltid velkommen til å ta kontakt med ditt lokallag. Har du ideer til hva/hvordan lokallagene kan jobbe med i denne spesielle tiden, er lokallaget ditt alltid glad for innspill.

Vi ønsker flere medlemmer på laget!

Har du en samboer, søster, mor, venn eller nabo som kan være aktuelle medlemmer? Spør om de vil bli medlem!

Undersøkelser viser at grunnen til at mange ikke er medlem av et politisk parti er for de aldri har blitt spurt.

Innmelding kan skje på flere måter, for mer informasjon sjekk ut https://www.senterpartiet.no/bli-medlem

Nominasjonsprosessen til stortingslista 2021 er i gang

KB5D4597.JPG
Thor Grosås leder nominasjonskomiteen til stortingslista 2021

Onsdag 25. mars hadde nominasjonskomiteen sitt oppstartsmøte over Skype.

Komiteen består av:

  • Thor Christian Grosås (leder) – Lillestrøm
  • Vivian Wahl – Nes
  • Nils Petter Wiik – Enebakk
  • Nina Brattvoll – Nordre Follo
  • Eva Holo Kostveit – Bærum
  • Halvor Bratlie – Lunner
  • John Arne Hovstad Balto – Aurskog Høland
  • Dorthea Enger – Senterungdommen
  • Hilde Widerberg – Senterkvinnene

Fylkessekretær Maja Aas er sekretær for komiteen.

Nominasjonskomiteen har henvendt seg til lokallagene for å be de foreslå 5 navn hver til stortingslista, hvor et navn må være fra egen kommune. Medlemsinvolvering er viktig i denne prosessen og det er foreslått at lokallagene tar direkte kontakt med sine medlemmer for å få innspill til navn. Har du innspill på navn til stortingslista? Ta kontakt med ditt lokallag. Frist for lokallagene til å gi innspill til nominasjonskomiteen er 1. juni.

Etter at innspillene er kommet inn, skal nominasjonskomiteen presentere tre til fem navn på kandidater de anser å være mest aktuelle for de øverste plassene på valglista. Videre skal lokallagene sette opp forslag til fullstendig liste, før nominasjonskomiteen presenterer sin endelige liste som offentliggjøres og sendes til utsendingene til nominasjonsmøtet.

Den endelige lista blir vedtatt av nominasjonsmøtet som består av delegater fra lokallaga, samt delegater fra Senterungdommen og Senterkvinnene. Møtet er planlagt 25. november.

Fylkesstyret i Akershus Senterparti ønsker deg en god påske!

 

Med vennlig hilsen

Fylkesstyret i Akershus Senterparti