Meny
Foto: Ragne B. Lysaker

Nyhetsbrev sommeren 2020

Her kan du lese nyhetsbrevet som ble sendt ut til Akershus Senterparti sine medlemmer før sommeren. 

Til deg som er medlem i et lokallag i Akershus Senterparti

Her får du en liten oppdatering over hva som har skjedd i Akershus Senterparti den siste tiden.

Hilsen fra Stortinget

Vårsesjonen har vært spesiell på Stortinget på grunn av covid-19. Vår mann på tinget, Sigbjørn Gjelsvik, sitter i finanskomiteen, og har vært sentral i utforming og behandling av krisepakkene. Senterpartiet har vært som navner sier, i sentrum av disse forhandlingene, forent de andre partiene, og vært sentrale i behandlingen av krisepakkene. Stortinget har etter hvert gått mer tilbake til normalen, og saker som revidert nasjonalbudsjett, oljebeskatting og iskanten har vært sentrale saker i denne vårsesjonen. Sesjonen er nå over, og stortingsmøtene starter opp igjen til høsten.

2017 - Sigbjørn Gjelsvik på Senterpartiets sentrale valgvake på Håndverkeren i Oslo.jpg

Hilsen fra fylkestinget

Denne våren ble som for alle andre, veldig annerledes. Det har blitt avholdt to fylkestingsmøter på Teams denne våren. Fylkesrådet kastet seg rundt og laget ei krisepakke for å kunne avhjelpe situasjonen. Fanen om oppløsning av Viken holdes høyt, og vil bli intensivert når høsten og valgkampen kommer. Målet er at Viken oppløses med et nytt flertall på stortinget.

2019 Olav Skinnes, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Johan Edvard Grimstad. Valgkampbilde for fylkestingsvalget 2019.jpg

Nominasjonslista til stortingsvalget 2021

Nominasjonskomiteen i Akershus har siden komiteen ble satt ned i våres arbeidet jevnt og trutt med å finne gode kandidater til stortingslista for 2021. Med dagens målinger ligger vi an til å komme inn med to representanter fra Akershus Senterparti på Stortinget neste høst! Lokallagene har spilt inn fem navn hver de ønsker å ha med på toppen av lista, og komiteen har tatt med seg forslagene videre. Aktuelle toppkandidater har vært på intervju og komiteen har kommet frem til tolv navn de ønsker å ha med videre. Komiteen har allerede gått ut og sagt at de ønsker Sigbjørn Gjelsvik på 1. plass. Gjelsvik ble foreslått av alle lokallagene som sendte inn forslag, og ansees som en klar kandidat for 1. plassen. Nå skal lokallagene sende inn prioritert liste til topp tolv. Du kan se oversikt over hvem disse kandidatene er her: https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/akershus/aktuelt/disse-12-kandidatene-anser-nominasjonskomiteen-som-aktuelle-til-stortingslista-2021

Vervekonkurranse

Senterpartiet har hatt medlemsvekst seks år på rad (!), og ønsker at 2020 også skal bli et år med medlemsvekst – dette vil gi oss god styrke inn i valgåret 2021. Derfor pågår det nå, og frem til 10. august, en vervekonkurranse. Konkurransen går ut på at hver enkelt person som verver et nytt medlem, får et lodd for hvert medlem en verver. Jo flere lodd, jo større sjanse for å vinne. Hovedpremien er reise, opphold, og møterett som observatør på Landsmøte i 2021 i Haugesund! Det er en ypperlig anledning å bruke årets Norgesferie på å verve folk en møter på. Om du er hjemme i ferien, hvorfor ikke høre med en venn, en nabo, en søster eller mor om å bli medlem?

Velkommen med på laget.jpg

Som medlem kan du bidra

Vi i Senterpartiet er opptatt av at grasrota i partiet, at hvert enkelt medlem, skal ha mulighet til å bidra. Takhøyden for å ta kontakt er lav. Er det saker du har spørsmål om, eller har du innspill til lokale eller nasjonale saker? Kontaktinfo til tillitsvalgte og folkevalgte i partiet finner du på våre hjemmesider. 

Programarbeidet er i gang

Programkomiteen har nylig sendt ut ulike temaer til stortingsprogrammet 2021-2025, som skal diskuteres i lokallagene. Temaene er distrikt, klima og beredskap. Fylkeskontoret skal sende inn felles uttalelse fra hele Akershus, men lokallagene er bedt om å komme med innspill innen 6. september.

Hilsen fra fylkesstyret

Fylkesstyret i Akershus Senterparti hadde siste styremøte før sommeren 22. juni, på Senterpartiets nye kontorlokaler i Akersgata 51. Her ble blant annet jubileumsfeiringen 22. oktober diskutert. Mer informasjon om jubileumsfeiringen kommer i august. Valgkamp og valgkamputvalg til stortingsvalget 2021 ble også snakket om, og Hege Andresen ble valgt som leder av valgkamputvalget. Resten av valgkamputvalget blir valgt i løpet av høsten, og starter sitt arbeid etter nominasjonsmøte 25. november.

Fylkesstyret i Akershus 2020.jpg

Fylkesstyret i Akershus Senterparti ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!

2020 logo fylkeslag Akershus CMYK.png