Meny
Anne-Beathe-Kristiansen-Tvinnereim-IMG_1339 kopi

På vei ut av pandemien må barn og unge prioriteres

Leserinnlegg av Anne Beathe Tvinnereim, Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune

Barn og unge i Viken har vært gjennom en tung periode med lang nedstengning, som har holdt dem borte fra skoler og fritidsarenaer. Nå er vi forhåpentligvis inne i pandemiens siste fase. Likevel vet vi at vi må leve med ettervirkningene i lang tid. Da må vi gjøre det vi kan for at veien tilbake til den «nye normalen» blir så god som mulig for våre barn og unge.

Flere studier peker på at mange barn og unge sliter med ensomhet og psykiske plager som en følge av de langvarige korona-tiltakene som har vært iverksatt. Å begrense deres anledning til å møtes, svekker læring, trivsel, livskvalitet og psykiske helse. Manglende fysisk kontakt med venner har betydning for ungdommers opplevelse av ensomhet og psykiske helseproblemer.

Spesialisthelsetjenestene rapporterer om en betydelig overbelastning og redusert kapasitet knyttet til det økte trykket av psykiske helseplager i befolkningen. Fra landets største helseforetak har det blitt rapportert om en sterk økning av barn og unge under behandling for spiseforstyrrelser i forhold til de tre årene før pandemien.

Det er med andre ord svært viktig å prioritere barn og unges helse i tida framover.

Jeg er derfor svært glad for at samtlige partier i Viken fylkesting har blitt enige om å sette av til sammen 19 millioner kroner til aktiviteter og hjelp for barn og unge i perioden ut av pandemien.

Pengene skal gå til å fremme god psykisk helse for barn og unge, lavterskeltilbud, tilbud innen idrett og frivillighet, tiltak for gjennomføring av videregående opplæring og å få flere unge inn i arbeidslivet.

For barn og unge vil dette vil være viktige bidrag for å motvirke de negative konsekvensene av pandemien. Vi ønsker å sørge for bedre oppfølging av de som har behov og at flere får muligheten til jobb på tross av pandemien.

Ifølge den nasjonale koordineringsgruppa for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under korona, er det viktig å prioritere unge sitt behov for fritidsarenaer og møteplasser i planer for åpning av samfunnet. Det gjør vi.

Viken fylkeskommune har, sammen med kommunene gjennom deltakelse, i Program for folkehelse, samlet erfaring og kunnskap om måter å jobbe på som kan fremme god livskvalitet og god psykisk helse blant barn og unge. Utvikling av inkluderende og åpne møteplasser har vært en viktig del av dette. Møteplassene skal være i nærmiljøet, attraktive og tilgjengelige for alle.

Gjennom slike tiltak skal vi hjelpe våre barn og unge ut av pandemien.