Meny
2021 Bonde Tom O. Nygård i grisefjøset, Agder

Senterpartiet sikrer nytt grisefjøs på Hvam VGS

Saken var omtalt i Romerikes Blad 27. mai 2021

– Vi har satt av 42 millioner kroner til nytt grisehus og 15 millioner til rehabilitering av kufjøset ved Hvam videregående skole. Vi er stolte og glade for at elever og ansatte får bedre arbeidsforhold. Dette er en svinaktig god investering, sier Brita Skallerud, gruppeleder i Viken Senterparti, og partifelle Anne Beathe Tvinnereim, som er fylkesråd for klima og miljø.

Ivaretar dyrevelferden

De legger heller ikke skjul på at dette vil bety et bedre liv for griser og kuer ved skolen som er landets største innenfor utdanningsprogrammet naturbruk.

– Det handler om å ivareta krav til dyrevelferd. Det over 30 år gamle grisehuset er skikkelig nedslitt. Det ble gjort enklere forsterkninger i 2012, men langt fra nok. Skal man fortsette med foredlingsbesetning og følge de kravene som ligger i det, må nytt grisehus være på plass innen 1. januar 2024.

Rektor Per Corneliussen supplerer.

– Nytt grisehus er helt avgjørende for videre drift. Vi har allerede redusert produksjonen for å opprettholde dyrevelferden og måtte ha avviklet grisebesetningen hvis det ikke ble investert i nytt bygg. Rehabilitering av kufjøset er også påkrevet, det gjør oss i stand til å gå over til robotmelking.

Ferdig om to år

Dersom det ikke oppstår noen skjær i sjøen, vil det nye grisehuset stå ferdig vinteren eller våren 2023. Saken skal nå til behandling i komiteene i fylket, før fylkestinget gjør endelig vedtak i juni. Da gjenstår budsjettbehandlingen i desember.

Ap og Sp utgjør fylkesrådet i Viken. De er avhengige av støtte fra MDG, SV og Rødt, men Brita Skallerud ser på den videre politiske behandlingen som ren plankekjøring.

– Det må fortsatt satses på matproduksjon. Hvam er god til å utdanne framtidige svineprodusenter, og elevene trenger bedre fasiliteter.

Naturbruk i skuddet

Hvam videregående skole har god søkning til sine elevplasser, og rektor Corneliussen gleder seg spesielt over at elevtallet på naturbruk har økt mye de siste årene.

– Vi har over 250 plasser på naturbruk, det er 100 flere enn for ti år siden. Det var 146 søkere til 90 plasser på vg1 naturbruk fra høsten. Bedre fasiliteter er et stort pluss for å ivareta den gode søkningen, sier Per Corneliussen.

Hvam får totalt 520 elever fra neste skoleår. I tillegg kommer de 78 elevene på voksenagronom og fagskole innen naturbruk.

Fakta

  • Hvam videregående skole ble grunnlagt i 1911 under navnet Akershus Landbruksskole.
  • Skolen er landets største innenfor utdanningsprogrammet naturbruk og gir tilbud om fordypning innen blant annet dyrefag, hestefag, allsidig landbruk og anleggsgartner.
  • Utdanningsprogrammene medier og kommunikasjon, samt idrettsfag er studieforberedende løp over tre år og gir generell studiekompetanse.
  • Skolen har eget internat og får 520 elevplasser fra neste skoleår.