Meny
2020 Politiet på Dombås, Oppland

Sentraliseringen av politiet må snus

Leserinnlegg av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik, i Romerikes Blad 12. august 2021

Justisminister Monica Mæland og Høyres stortingspolitiker Turid Kristensen er ute med selvskryt i Romerikes blad den 9. august. Men Høyre, som har gjennomført tidenes sentralisering av norsk politi, har null troverdighet når de nå nok en gang lover mer synlig politi, flere patruljer og flere politiansatte lokalt. Senterpartiet vil prioritere en reell styrking av det lokale politiet. Helt siden daværende justisminister Anundsen i 2015 proklamerte at «nærpolitireformen sikrer et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er» så har Høyre og Frps mantra vært det samme. Nedlegging av over 120 lensmannskontorer og politistasjoner skulle i deres øyne sikre mer nærhet.

"Høyres politikk gir mer byråkrati, mer politifolk foran PCer og mindre synlig og tilgjengelig politi både i byene, tettsted og på bygda." - Sigbjørn Gjelsvik

Evalueringsrapporten av nærpolitireformen fra mai 2021 er klokkeklar på hva som har skjedd: «Målet om økt tilstedeværelse og synlighet lokalt er ikke nådd (…) målsettingen om flere patruljer ikke er nådd». Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund har gjentatte ganger sagt: «Da hjelper det ikke at man etter fem år fjerner «nær» fra nærpolitireformen. Lovnaden man ga befolkningen er ikke overholdt. Vi i Politiets Fellesforbund har derfor sagt at befolkningen rett og slett er holdt for narr».

Høyres politikk gir mer byråkrati, mer politifolk foran PCer og mindre synlig og tilgjengelig politi både i byene, tettsted og på bygda. Siden 2013 har antall årsverk i sentralt politibyråkrati i Politidirektoratet, Politiets Fellestjenester og Politiets IKT-tjenester økt med 720 årsverk. Det er brukt seks milliarder (!) kroner på konsulenter.

Frp og Høyre har med støttepartiene KrF og Venstre systematisk bygget ned lokalt politi i hele landet. Nesten all vekst i Øst politidistrikt har kommet ved hovedkontoret på Ski. Flere steder på Romerike, slik som på Sørumsand der jeg bor, har nedleggelse av lensmannskontor ført til et mindre tilstedeværende lokalt politi og økte problemer. Andre steder, som Årnes, Nittedal og Lørenskog, så har lensmannskontorene blitt vingeklippet og tømt for både folk og ansvar.

Våre naboland har også gjennomført liknende sentraliserende politireformer. Nå har Danmark snudd. De gjør akkurat det Senterpartiet går til valg på: Bygge ned sentralt politibyråkrati og kutte i konsulentbruk, samtidig opprette flere lensmannskontorer og politistasjoner og ansette flere politifolk lokalt.

Redaktøren i fagbladet Dansk politi skrev i 2020: «Det virker å være til stede, prate med mennesker, kjenne folk. Som Politiforbundet også har påpekt igjen og igjen. Politiarbeid er både- og, og det skal stå på et fundament av lokal tilstedeværelse- og kunnskap. Synlighet i form av beredskap som haster hurtig forbi virker derimot ikke. I hvert fall ikke hvis den lokale forankringen er fraværende. Alt det vet politiet godt. De får bare sjeldent ressurser eller politifaglig frie tøyler til å gjøre det og gjøre det riktig».

Regjeringen politikk lenker politifolk til kontorpulten og forstår ikke verdien av lokalt forankret politi både i byer, tettsteder og bygd. Senterpartiet vil ha slutt på at regjeringen holder folk for narr. Vi skal ha mer lokalt, tilstedeværende politi både i krise og hverdagen. Både i by, tettsted og bygd. Det er på høy tid å la politifolk få utøve politifaget som de er så dyktige på, nær folk i hele landet.