Meny
strøm-kraftlinje-kraft-hyspentmast-strmledning_40107332592_o

Strømregningen svir i lommeboka og må reduseres

Årets julimåned bød på de høyeste strømprisene på ti år. På toppen av dette kommer rekordhøye avgifter som Frp og Høyre i regjering har sørget for og en nettleie som mange steder har vokst kraftig.

Leserinnlegg av Sigbjørn Gjelsvik, publisert i bla. Østlandets blad 25. august 2021. 

Stadig flere nordmenn, det være seg pensjonister, småbarnsfamilier, studenter eller andre med lav inntekt, merker at strømregningen svir i lommeboka. Senterpartiet vil kutte i el-avgifta, ha lavere nettleie for de som betaler mest, løsrive Norge fra Acer og si nei til nye eksportkabler for strøm.

Ifølge kraftanalytikerne skyldtes den høye strømprisen økt pris på CO2-kvoter i EU. Kvoteprisen smitter over på norske strømpriser fordi det åpnes nye utenlandskabler som tillater økt eksport av strøm til kontinentet. Ferske tall viser at Norges nettoeksport av kraft var på rekordhøye 7,4 TWt i første halvår 2021 – i kroneverdi mer enn en tredjedel mer enn forrige rekord.

Norge som land blir fattigere med høyere strømpris. Ikke bare merker folk det på lommeboka, men viktige deler av norsk industri kan bli utkonkurrert og arbeidsplasser kan gå tapt om strømprisen blir for høy. Det er et paradoks at verdens reineste vannkraft i Norge blir dyrere fordi skitten kullkraft i Tyskland og Polen forurenser for mye.

Gjennom Ap, Høyre, Frp, Venstre og MDG sitt vedtak om å slutte Norge til EUs energiunion og Acer, ble Norge bundet til et system der energien skal flyte fritt og strømprisen bli mest mulig lik i Europa. Hindringer for den frie flyten, såkalte flaskehalser, skal fjernes. Over tid vil dette føre til at strømprisen i Norge vil øke ytterligere og press for utbygging av nye eksportkabler for strøm. Senterpartiet vil melde Norge ut av Acer slik at vi kan gjenvinne nasjonal styring og kontroll over vitale deler av norsk energi- og industripolitikk.

I mange land i Europa er strøm et luksusgode. Til oppvarming og matlaging bruker man i stor grad gass. Her i Norge er strøm en absolutt nødvendighet. Likevel fører regjeringens politikk til at vi må betale for strømmen som om den var et luksusgode. Det stiller ikke bare norske forbrukere dårligere enn før – det stiller også norske forbrukere dårligere enn våre naboer i Europa, som i større grad enn oss har mulighet til å bruke alternative energikilder når strømmen blir for dyr.

Det er urimelig at nordmenn som bruker rein vannkraft skal svi mer for at tysk eller polsk kullkraft forurenser for mye enn tyskerne og polakkene selv. Men slik blir det med den politikken dagens flertall fører.

Høy strømpris har store konsekvenser for folk og næringsliv rundt i Norge. Strøm er ikke et hvilket som helst produkt hverken for norske forbrukere eller norsk industri: Det moderne Norge er på mange måter bygd på tilgang på rimelig strøm. Vedvarende høy strømpris vil endre Norge – og det kan bety at store deler av vår allerede hardt pressede industrisektor vil måtte legge ned. 

Det er få som gleder seg over høy strømpris. Likevel har denne regjeringen og støttepartiet Frp altså ført en politikk som øker folks strømregning. Ikke bare har regjeringen lagt til rette for økt kraftsalg, som øker strømprisen, men den har også økt el-avgiften slik at en vanlig husholdning kan måtte betale ca. 900 kroner ekstra i året i avgifter.

Dagens regjering subsidierer luksus som elbiler i millionklassen med skattebetalernes penger samtidig som man gjør et basisgode som strøm svært mye dyrere. Dette er en prioritering vi i Senterpartiet er grunnleggende uenig i. Det er på tide at vi får en regjering som lytter til folk og som ser hele Norge.