Meny
Trygg styring i usikre tider

Trygg styring i usikre tider

– I en krevende økonomisk situasjon er fylkesrådets viktigste oppgave fortsatt trygg styring gjennom koronakrisen. I budsjettforslaget for 2021 prioriteres derfor investeringer i skolebygg og samferdsel, gratis skolemat og tiltak for et grønnere Viken, forteller fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). 

Sist endret: 29.10.2020 #Akershus

Fylkesrådet i Viken bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet legger i dag frem forslag til budsjett for 2021. 

Noen av forslagene i budsjettet er:

  • Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene
  • Ny videregående skole i Ski
  • Ombygging og utbygging av Rud VGS i Bærum, Bleiker VGS i Asker og Ås VGS. 
  • Opprettholde kollektivtilbudet i hele Viken
  • Bred satsing på yrkesfag og lærlinger
  • Innføring av gratis skolemat til flere
  • Eget klimaregnskap som gir oversikt over egne klimagassutslipp
  • Sikring av nærskoleprinsippet slik at elevene får kortest mulig reisevei 

 

Hele budsjettforslaget kan du lese her.

Relaterte personer

Anne Beathe Tvinnereim

2. nestleder og utviklingsminister Telefon: 22 24 90 90 Les mer