Meny
2020 Smeden på Hjerleid handverksskule i arbeid, Dovre, Oppland

Vi trenger flere selvstendig næringsdrivende

Brita Skallerud, Listekandidat og gruppeleder for Sp i Viken

Leserinnlegg publisert i Romerikes Blad 7. september

Senterpartiet er et næringsparti og mener vilkårene for selvstendig næringsdrivende må bedres. Det må bli enklere og tryggere enn det er i dag. Vi må styrke arbeidet med forenkling og avbyråkratisering betraktelig. Vi skal gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor, men det trengs også for de selvstendig næringsdrivende. Mulighetene knyttet til digitalisering må utnyttes maksimalt for å forenkle bedriftenes hverdag – og det offentlige må begrense kontroll og rapporteringsrutiner til et minimum.

Vi i Senterpartiet vil jobbe for ordninger som bidrar til å sikre inntekten til selvstendig næringsdrivende under svangerskaps-, fødsels- og foreldrepermisjon. I dag har selvstendig næringsdrivende 16 karensdager før de mottar sjukepenger – andre ansatte har null. I tillegg får selvstendig næringsdrivende utbetalt kun 80 prosent av inntektene i sjukepenger, kontra 100 prosent som andre ansatte får. Her må noe gjøres.

Det må bli tryggere å være selvstendig næringsdrivende, og vi vil forbedre sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende og videreføre den for ansatte. 

Vi trenger de som vil skape sin egen arbeidsplass. Da må samfunnet stille opp for avhjelpe risiko. Det må også for denne gruppa være mulig å være sjuk eller skifte en reservedel, uten at bedriften lider unødig av dette.

Yrkesfagelevene må se seg tjent med å skape egne arbeidsplasser og vi må ivareta de praktiske fagene. Da må vi sikre rettferdige ordninger til selvstendige næringsdrivende, så ungdommen tør å satse.

Brita Skallerud | Listekandidat og gruppeleder for Sp i Viken