Meny
samferdsel-taxi-drosje-IMG_2664 kopi

Webinar om liberalisering av drosjenæringa

Her kan dere se opptaket av webinaret om liberalisering av drosjenæringa som ble avholdt 20. oktober 2020. 

​​​​​​​​​​​​​​

Se opptak av webinaret her:

Skjermbilde 2020-10-19 00.40.04.png

1. November trer regjeringens nye lov for drosjenæringen i kraft.

Senterpartiet frykter dårligere tilbud både i byene og distriktene, og dårligere lønns- og arbeidsvilkår for sjåførene.

Det er i prinsippet full liberalisering av drosjenæringa i landet. Vi skal gå inn i hvilke konsekvenser dette kan få, og hvordan vi kan begrense dette med de unntakene som fins i den nye loven.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum, partileder:
Drosjepolitikk som Ernas testkanin 

Bent Skogli, leder i Østfold taxiforbund:
Hva betyr den nye loven for drosjetilbudet i by og land

Olav Skinnes, fylkesråd sfor samferdsel i viken:
Hva kan fylkeskommunene gjør for å sikre taxitilbudet i distriktene? 

Spørsmål og kommentarer

Dato: 20. oktober
Kl: 18:00