Meny
Slang

Det er få ting som betyr så mye for Aurskog-Høland som ei bru i nabokommunen

Per-Steinar Slang

Leserinnlegg publisert i Indre Akershus Blad 3. september 2021

Det er få ting som betyr så mye for Aurskog-Høland som ei bru i nabokommunen. Jeg snakker selvfølgelig om Fetsundbrua i Lillestrøm kommune. Den eneste bruforbindelsen innover mot Oslo for oss som bor i Aurskog-Høland, Blaker og Trøgstad.

Personlig har jeg en bakgrunn fra bygg- og anleggsbransjen og har selv stått i timevis i kø ved denne brua i et forsøk på å nå mine destinasjoner med min yrkesbil for å kunne bidra til å bygge landet.

Det er få områder i Norge som kan se tilsvarende utvikling og befolkningsvekst som områdene og tettstedene rundt Oslo. Da må vi også tilrettelegge slik at dette er mulig både med tanke på effektivitet, økonomi og transport. Døgntrafikken ved denne brua øker hvert år og vi kan forvente betydelig økning i årene som kommer. Nå ser det endelig ut til å løsne.

Da Stortinget behandlet Nasjonal transportplan før sommeren, ble det vedtatt med stort flertall at brua skulle bygges. Senterpartiet greide dessuten å få med alle de andre partiene i Transportkomiteen på å understreke at «den veistandard og trafikkløsning som velges, må løse de trafikale problemene som i dag er på Fetsund».

Hvorfor er dette viktig?

Sammenhengen er følgende: Det skal bygges firefeltsvei fra rundkjøringa på Kringen øst for Fetsund og helt fram til Hovinhøgda vest for Fetsund. På begge sider av brua – Østersund og på vestside der det gamle herredshuset står – har Lillestrøm kommune bestemt at det skal komme rundkjøringer. Dette er egentlig ikke ideelt for trafikkflyten, men dette har kommunen bestemt. Da må vi sikre – og dobbeltsikre! – at alle fire felt er åpne for trafikken som kommer østfra om morra'n og vestfra om ettermiddagen.

Vi skal ikke risikere at for eksempel to av fire felt på brua forbeholdes kollektivtrafikk, noe som i praksis vil bety at køen består for næringstransport og bilpendlere. Derfor var det veldig gledelig at hele komiteen sluttet opp om disse to avsnittene: «Komiteen vil understreke betydningen av å få bygget ny bru over Glomma på riksvei 22 på Fetsund i Lillestrøm kommune.

Dagens bru er en stor flaskehals og medfører store problemer for store deler av Østre Romerike og Indre Østfold.»

«Komiteen viser til forslaget om å prioritere bygging av rv. 22–Ny Glommakrysning. Komiteen vil understreke dette prosjektets store betydning særlig for innbyggerne i Aurskog-Høland, de delene av Lillestrøm kommune som ligger øst for Glomma og Trøgstad. Komiteen vil understreke at det fra statens side må være en klar forutsetning at den veistandard og trafikkløsning som velges, må løse de trafikale problemene som i dag er på Fetsund. Fetsundbrua har i flere tiår vært en svært problematisk flaskehals.»

Alle partier har selvfølgelig sin egen måte å omtale prosjektet på. Høyre har vært ute i Indre Akershus Blad gladsak om Fetsundbrua tidligere i valgkampen, og Frp hadde et stønt om det samme tidligere i vår. Jeg vet også at vi kan stole på at Ap ser betydningen av ny Fetsundbru. Partiets fremste transportpolitiker – romerikingen Sverre Myrli – vet godt hva dette handler om. Vi i Senterpartiet og Sigbjørn Gjelsvik har foreslått lavere bombelastning, men har ikke fått flertall for dette på Stortinget.

Alle har ulike innfallsvinkler, og det må vi tåle. Men det viktigste er at ny bru kommer i 2028 – og ingenting er bedre enn at vi kan ha bred, tverrpolitisk enighet om denne viktige saken for regionen vår. Jeg mener enigheten i Transportkomiteen lover godt for ny 4-felts Glommakrysning. Og hvis vi får ny regjering etter valget, lover Senterpartiet at vi skal stå på alt vi kan for at ny bru og vei bygges i tråd med den planen som nå er lagt i Nasjonal transportplan.

Per-Steinar Slang, 6. kandidat, Akershus Senterparti