Meny

Vi i Senterpartiet avviser bestemt denne naive holdningen i rovviltpolitikken

Leserinnlegg av stortingskandidat Per-Steinar Slang, på trykk i Indre Akershus Blad 12. august 2021

I disse dager kan vi merke endringer.

Det blir kjøligere om nettene, og sommeren slipper sakte men sikkert taket. Høstingens tid nærmer seg med stormskritt. Det siste kornet modnes og treskes, det plukkes sopp og bær i skogen og for lokale jegere har jakten startet på våre dyrebare høstbare viltressurser.

10. august åpnet også muligheten for forhåndsstemming i Rådhuset på Bjørkelangen – og 13. september er det stortingsvalg!

Jeg stiller på Senterpartiets stortingsliste i Akershus og ser på meg selv som en av grasrotas representanter. Jeg vil oppfordre flest mulig til å stemme Senterpartiet i tiden som kommer, da jeg ser dette som en nødvendighet.

Vi har nå i åtte år levd med en regjering som har overprøvd, oversett og overkjørt lokalsamfunn i Norge.

Nå er det nok!

Mitt ønske er at vi kan samle vår styrke for et stekt Senterparti i regjeringskontorene etter valget i september. Dette er vi avhengige av om vi skal kunne skape endring til det beste for landet vårt.

Lokalsamfunn i hele Norge må oppleve å bli hørt og tatt hensyn til.

Vi trenger en regjering som vil utvikle det lokale tjenestetilbudet i hele landet – enten det gjelder beredskap, skole eller omsorg. Vi skal føle oss trygge på at hjelpen kommer ved behov i hele landet – og ikke bare der hvor det bor flest folk. Vi trenger en bedre kommuneøkonomi slik at disse får økt handlekraft – og vi må sette en stopper for dagens regjering sin skandaløse tvangsbruk på kommuner og fylker.

Sentralisering av makt og mindre lokalt selvstyre er sjelden positivt, Viken må oppløses! Alle skal ha like muligheter. For stor grad av privatisering og konkurranseutsetting kan være en utfordring for flertallet.

Vi trenger ikke mer målstyring og flere byråkrater. Vi må holde blikket retta mot det som bidrar til at folk får det bedre i hverdagen.

Personlig er jeg en pådriver for ivaretakelse av våre høstbare viltstammer som en del av en bærekraftig utmarksnæring, jakt, fangst og friluftsliv. Jeg er mot landbasert vindkraft og vil slå et slag for Norsk vannkraft. Jeg er også en pådriver for et aktivt skogbruk som en fantastisk naturressurs.

Jeg mener at ivaretakelse av levende bygder med gode lokaltilbud som småskoler, barnehageplasser, eldreomsorg og utbygging av infrastruktur, som bredbånd, er noen sentrale satsinger som bidrar til et levende og attraktivt lokalsamfunn.

Senterpartiet har programfestet at vi vil bygge ut høyhastighetsbredbånd til samtlige hus og leiligheter med fastboende, samtlige bedrifter og alle innen offentlig virksomhet. Derfor vil vi innføre offentlig leveringsplikt for bredbånd i de områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. Hvis grunnskoletilbudet skal være godt og desentralisert, må kommunene ha økonomisk rygg til å ta regninga for dette. Det er ofte dårlig kommuneøkonomi som er bakteppet hvis kommunene begynner å legge ned skoler og omsorgstilbud på de mindre stedene. Senterpartiet har lang tradisjon for å kjempe for større overføringer til kommunene, og vil bruke den tyngden vi får 13. september til å sikre kommunene større overføringer fra staten i åra som kommer.

Mange som er bosatt i bygde-Norge arbeider daglig i bygg- og anleggsbransjen. Senterpartiet arbeider for at vi skal ivareta norske entreprenører og arbeidsplasser. Når kontrakter blir for store, blir norske entreprenører for små. Dette må stykkes opp slik at vi kan ivareta våre nasjonale interesser og lokale arbeidsplasser. Utover dette må vi ha en samferdsel som ivaretar de som er avhengig av bil i jobben sin.

Og sist, men ikke minst: Vi må legge om rovviltpolitikken!

Høyre, Frp, Venstre og KrF har – til tross for at vi har ligget langt over Stortingets bestandsmål de siste seks årene – gjort alt de kan for å begrense uttak av ulv. Erna Solberg, Siv Jensen og Sylvi Listhaug har gitt Vidar Helgesen, Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn full ryggdekning i åra som har gått. Senterpartiet vil noe annet – og ber om tilslutning fra velgerne:

Vi akter å følge opp rovviltnemdenes vedtak i tråd med demokratisk fastsatte bestandsmål. Utover dette vil vi også senke bestandsmålene og belastningen overfor berørte mennesker, vilt og næringer. Jeg støtter partikollega Emilie Enger Mehl når hun sier i Østlendingen: «Senterpartiet mener finsk-russisk ulv ikke hører hjemme i Norge, og vil ha lavere bestandsmål for bjørn og ulv. Det er en skremmende og trist utvikling vi har sett med diverse klima- og miljøministre fra Høyre og Venstre.» Vi i Senterpartiet avviser bestemt denne naive holdningen i rovviltpolitikken.

Rovviltpolitikken var dessverre aldri viktig nok for Frp og Høyre til at de tok et oppgjør med de ytterliggående forvaltningsmotstanderne i Venstre.

Uansett hva du ønsker å stemme er det viktig at du tar ansvar, engasjerer deg og benytter stemmeretten din. Du alene kan faktisk skape en endring.

Selvfølgelig blir jeg ekstra glad om du også velger mitt parti.

Godt valg!