Meny
Hans Guslund

Minneord om Hans Guslund

Hans Guslund døde brått 16. juni 2021, 74 år gammel.

Med han er en stolt bonde og dyktig gårdbruker gått bort. Han har sammen med Astrid, hele sitt voksne liv drevet slektsgården Guslund Østre på en fremragende måte, og forvaltet denne som sitt livsverk.

Hans hadde ikke bare sansen for sitt yrke, men hadde også stort engasjement for frivillig arbeid. I ung alder var han leder av bygdeungdomslaget i Enebakk. Som et synlig bevis, fikk de et år utmerkelse for det mest aktive lag i hele landet. Likeså viste han stor omsorg for møtelokalet Bøndernes Hus gjennom hele livet.

Det var allikevel i politikken, gjennom Senterpartiet, at han skulle bruke sitt største samfunnsengasjement. Han hadde kommunale verv i Enebakk kommune fra 1972, og i ti sammenhengende fireårs perioder på rad. I seks av periodene satt han i kommunestyret, og i fem satt han i formannskapet. Fra 1999 til 2003 var han varaordfører. Hans var spesielt engasjert i fagutvalg som angikk skole/barnehage og kultur. Han var utvalgsleder her i to perioder, og leder for byggekomiteen for nye Kirkebygden skole.

Han har vært leder av Enebakk Senterparti, og sittet i styret i mange år. Han har også sittet i styret i Akershus Senterparti fra 1994-1997. Han var nestleder to av årene. I tillegg satt han som medlem av flere utvalg, og ledet noen av disse. Han var også ivrig motstander under EU kampen.

For sitt virke i politikken har han fått Senterpartiets hederstegn for lang og tro tjeneste.

Hjemmevernet i Enebakk fikk også glede av Hans sin tjeneste over flere år. I en periode var han øverstkommanderende.

Politikken og gårdsdriften var noe Hans og Astrid har stått sammen om. Det er således adskillige diskusjoner som har skjedd over kjøkkenbordet på Guslund Østre. Både internt, og når det dukket opp gjester som stakk innom for å slå av en prat eller lufte sine meninger.

Hans likte å snakke med folk, og høre deres meninger. Han var også glad i å frembringe sitt eget budskap.

Savnet vil først og fremst være stort for Astrid og familien. Savnet vil også være stort for Senterpartiet.

Vi lyser fred over hans minne!

 

Hans Kristian Solberg , ordfører i Enebakk

Thorvald Ungersness , Enebakk Senterparti , leder.