Meny

De som ikke har råd til å gå til tannlegen skal få stønad til å gå til tannlegen

Tennene er en del av kroppen og helsa til folk. Det er ikke alle som har råd til å gå til tannlegen og som lider av det.

Forslag til resolusjon

  • Tannhelse tas inn i Lov om folketrygd. Det utarbeides regler slik at de som ikke har råd til å gå til tannlegen, skal få stønad til tannlegebesøk begrenset oppad til kr. 10.000 per år.