Meny

Norge trenger flere lærere!

Rekruttering av lærere er en viktig del av en bredere distriktspolitikk, og man må i større grad anerkjenne utfordringen vi står ovenfor. Det er i distriktene det er vanskeligst å få rekruttert nok lærere med lærerutdanning, og utdannede lærere er avgjørende for å kunne gi barn og unge den utdanningen de har krav på. Søkertallene til lærerutdanninger går kraftig ned, og det er en stor andel av personer med lærerutdanning som står utenfor yrket.

Akershus Senterparti mener at det trengs flere målrettede tiltak for å øke rekrutteringen til lærerutdanningen, og for å få flere lærere til å bli i yrket.

Senterpartiet vil:

  • Igangsette en evaluering av lærerutdanningens form og innhold
  • Påse at alle kommuner tilbyr veiledning av nyutdannede lærere og at det utformes en prosedyre for dette
  • Vurdere om dagens lovverk godt nok ivaretar lærere som blir utsatt for vold og trakassering, samt lærere som blir beskyldt for dette
  • Etablere flere karriereveier for lærere i skolen
  • Øke lærernes status i samfunnet ved å gi dem mer tillit, større handlingsrom og bedre arbeidsvilkår
  • At 4-årig lærerskole gir kompetanse til å undervise I grunnskolen