Meny

KI og kvinnehelse

Med KI kan vi i dag gjøre mye kjappere vurderinger i helsevesenet enn tidligere. Dette er en teknologi det er viktig å utvikle. Historisk har vi på global basis hatt et etterslep av fokus på kvinnehelse som gjør at kvinner må tåle mer enn sine mannlige medmennesker før de får riktig behandling. Derfor vil vi legge inn kvalitetskrav på mangfold i helseinformasjon en slik KI blir lært opp på for å tette det tidligere gapet i behandling og utredning som kvinner har måtte vente lenge på svar på utredninger eller blitt avvist i helsevesenet på grunn av manglende kunnskap hos behandler.