Meny

Bedre økonomi for folk og næringsliv

Det må umiddelbart settes i verk tiltak for forbedret økonomi for privatpersoner og næringsliv. Det er stor økning i antall konkurser og inkasso, og fattigdommen øker. Det er og over en million aleneboende i Norge, og det må også gjøres tiltak for denne gruppen som kun har en inntekt. Dagens utvikling må snus på SP sin vakt. Vi må vise at vi er handlekraftige, at vi lytter til befolkningen og at vi gjennomfører det vi lover! Vi må bli synlige og snakke politikk så folk skjønner det!