Meny

Eiendomsskatt: Bunnfradrag for eiendommer som benyttes til næringsvirksomhet

I dagens eiendomsskattelov er det kun gitt mulighet til å fastsette bunnfradrag for eiendommer som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet. Vi ser i dag at mange små og mellomstore bedrifter sliter og antall konkurser øker. For å bidra til at små og mellomstore bedrifter skal få en bedre økonomi, bør loven endres slik at det også kan gis bunnfradrag for eiendommer som benyttes til næringsvirksomhet. Da kan kommunene tilpasse eiendomsskatt på næring etter lokale forhold.

Senterpartiet vil:

Endre Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 11, slik at kommunestyret kan fastsette bunnfradrag for eiendommer som benyttes til næringsvirksomhet.