Meny

Ei fraværsgrense med tillit

Høsten 2023 kom Utdanningsdirektoratet med forslag til endringer i fraværsgrensa. Samtidig sier Kari Nessa Nordtun at regjeringen jobber med å endre fraværsreglementet i videregående skole.

UDIR sine endringsforslag legger opp til at elever vil miste grunnlag for karakter ved 15% fravær i stedet for dagens 10%. Samtidig vil alt fravær telles i de 15% og det skiller ikke mellom gyldig og ugyldig fravær. Det er Akershus Senterparti imot.

Vi i Akershus Senterpart er for at man skal ha et fraværsreglement i videregående skole. Det fraværsreglementet bør som i dag inneholde en viss fleksibilitet. Altså at om man er engasjert i en ungdomsorganisasjon eller skal ta førerkortet, så bør ikke det føres som fravær på samme måte som skulking.

Akershus Senterparti er positive til forslaget om å fjerne kravet til legeerklæring, og heller innføre egenmeldingsdager slik at man slipper å dra til fastlegen bare fordi man er forkjølet. Samtidig er vi også positive til å utvide fraværsgrensa til 15% slik at man ikke ligger an til å miste karaktergrunnlag bare fordi man er borte en dobbelttime gym.

Samtidig er det viktig at det er anledning til å vise skjønn når karakterer skal settes for å sikre at flest mulig fullfører videregående skole, herunder at vurderingsgrunnlag kan gjøre opp for manglende oppmøte. Det er viktig for Akershus Senterparti at elever i videregående skole blir møtt med tillit og at man ikke skal være bekymret for om man ikke får karakter i et fag fordi man er engasjert.

Akershus Senterparti vil derfor

  • Ha fraværsgrense på 15%, men fortsette med fleksible unntaksordninger som gjør forskjell på dokumentert og udokumentert fravær.
  • Innføre egenmeldingsordning etter modell fra arbeidslivet i stedet for legeerklæring ved kortere fravær på grunn av sykdom
  • Utvide fraværsreglene ved kjøreopplæring slik at alle kjøretimer ved en trafikkskole og oppkjøringer godkjent fravær.
  • Rektor og skoleledelse skal i særskilte tilfeller ha mulighet til å vise skjønn og gi karakter i fag selv om elevens fravær overskrider prosentgrensen.
  • Dagens praksis vedrørende føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis videreføres, herunder også dokumentasjon og mulighet til å slette dager med gyldig fravær.