Meny

Respekter folkeretten på Gaza

Konflikten mellom Palestina og Israel strekker seg flere tiår tilbake, med dype politiske og historiske uenigheter om tilhørigheten til området. Disse uenighetene har flere ganger ført til humanitære kriser drevet av vold og ødeleggelse, og nå et folkemord på Gaza-stripen. Etter terrorangrepet som fant sted den 7. oktober 2023, har situasjonen på Gaza-stripen blitt betraktelig verre.

Den nåværende krigen har ført til drap på titusenvis sivile mennesker, og skadet enda flere, i tillegg til å forårsake ødeleggelser på kritisk infrastruktur som sykehus og veier. Som et resultat av volden som har blitt utført av begge parter har grensene blitt stengt, noe som har skapt vanskeligheter for humanitær bistand fra internasjonale aktører. Akershus Senterparti understreker viktigheten av at folkeretten opprettholdes i regionen, og viktigheten av en varig våpenhvile. Denne resolusjonen har som formål å adressere situasjonen på Gaza-stripen, og gjenta vårt ønske om fred og stabilitet i regionen.

Akershus Senterparti ønsker at:

  • Begge parter involvert i konflikten må implementere og respektere en varig våpenhvile
  • Begge parter avstår fra enhver handling som kan ytterligere forverre situasjonen
  • Det internasjonale samfunnet styrker innsatsen for å lette dialogen og forhandle om en varig løsning basert på rettferdighet, sikkerhet og respekt for menneskerettighetene
  • Norge bistår med økt humanitær bistand for å lette på den humanitære krisen og gjenoppbygge ødelagt infrastruktur, med spesiell vektlegging på nødvendig medisinsk assistanse og støtte til sårbare grupper som kvinner og barn.
  • Norge bekrefter sin forpliktelse til å følge opp oppnåelsen av en varig og rettferdig løsning på konflikten mellom Palestina og Israel
  • Norge fordømmer Israels nåværende voldsomme aggresjon og krigføring på Gazastripen, og anerkjenner det som folkemord
  • Norge jobber for å få utlevert gisler på begge sider av konflikten