Meny

Jordvern og kremasjon

Det er fastsatt ved lov at kommunene ikke kan ta betalt for kistebegravelser, mens kremasjon kan avgiftsbelegges. Vi antar at de fleste kommuner gjør det.

Selv om stadig flere velger kremasjon så er det fortsatt mange som velger kistebegravelse, med den konsekvens at kommunene jevnlig må utvide og/eller etablere nye gravlunder på matjord.

En resolusjon om dette må henvende seg til regjeringen med oppfordring om å vurdere en lovendring som sikrer at også kremasjon skal være gratis.

Dette vil dempe presset på matjorda og også være kostnadsbesparende for kommune/kirkelig fellesråd med tanke på arbeidet knyttet til kistebegravelser.