Meny

Strøm

I løpet av de kommende årene skal vi utvikle ny industri, samt gi næringslivet mulighet til å fullføre det grønne skiftet ved å elektrifisere sine virksomheter. Dette vil føre til et energiunderskudd.

Akershus Senterparti:

  • vil jobbe for at alle fylkeskommunale bygg i Akershus skal være utstyrt med solcellepanel, eller annen fornybar energiproduksjon så raskt som mulig.
  • vil jobbe for å tilrettelegge for at næringslivet i Akershus skal få mulighet til å bidra til å fullføre det grønne skiftet.
  • vil jobbe mot strømnettleverandørene for å redusere kostnadene for næringslivet knyttet tilkobling til strømnettet for å få levert strøm ut.
  • vil jobbe mot strømleverandørene for tilstrekkelig kapasitet til å ta imot overskuddsstrøm på strømnettet.