Meny
Fra Venstre: ordførerkandidat Tom Arne Pedersen, virksomhetsleder Edina Midzic, ordfører Ragnhild Bergheim, SLT-koordinator Inga Marit Bakken, stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik, forebyggende koordinator ved Øst politidistrikt Hilde Kallset Jensen og politisjef Terje Didriksen

Folkemøte om boligutbygging og politireformen

Bøndernes Hus 13.6.2019

Fra Venstre: ordførerkandidat Tom Arne Pedersen, virksomhetsleder Edina Midzic, ordfører Ragnhild Bergheim, SLT-koordinator Inga Marit Bakken, stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik, forebyggende koordinator ved Øst politidistrikt Hilde Kallset Jensen og politisjef Terje Didriksen

Lørenskog Senterparti arrangerte folkemøte om boligutbygging og politreformen.

 

Her kan du laste ned presentasjonene fra innlederne:

Fra arangmentsteksten:

Lørenskog vokser raskt. Hvilke konsekvenser har det for kommunen?

Nærpolitireformen har rasert lensmansskontoret vårt. Hva gjør det for tryggheten for innbyggerne?

Vi setter to viktige tema på dagsorden og inviterer til folkemøte!

 

Programmet:

19:00 - 19:05
Velkommen v/ møteleder og førstekandidat Tom Arne Pedersen, Lørenskog Senterparti

19:05 - 19:30
Informasjon om igangsatte og planlagte bolig- og nærings-prosjekter i Lørenskog v/virksomhetsleder Edina Midzic

19:30-19:50
Hva betyr «Nærpolitireformen» for innbyggerne i Lørenskog?
-Hvorfor nekter Lørenskog kommune å underskrive på samarbeidsavtalen med politiet? v/ordfører Ragnhild Bergheim

19:50 - 20:10
- Kriminalitetsforebyggende arbeid blant unge i Lørenskog v/SLT-koordinator Inga Marit Bakken

20:10 - 20:30
Hvordan politiet vil svare på de utfordringer og krav som kommunen har v/politisjef Terje Didriksen og  Hilde Kallset Jensen

20:30 - 20:50
Ordet fritt - diskusjon

20:50 - 21:00
Oppsummering